Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

keskiviikko 22. heinäkuuta 2020

Valitukset liittyvät ongelmiin suunnittelussa ja päätöksenteossa

Ramsinniemi 19.5.2018
Helsingin Sanomat kirjoitti rakentamiseen liittyvistä valituksista artikkelissaan 10.7.2020. Aihe nousi vielä pääkirjoitukseen 13.7.2020.

Helsingin Sanomat keskittyi kirjoituksissaan yksittäiseen henkilöön ja muutamaan tapaukseen. Pintaraapaisun sijaan lehden olisi kannattanut pureutua ongelman juurisyyhyn eli miksi Helsingin kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa jätetään huomioimatta niin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kuin kaavoitusta koskeva lainsäädäntökin.

tiistai 28. huhtikuuta 2020

Mielipide Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista

Meri-Rastila 28.4.20202

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista voi lähettää mielipiteitä Helsingin kaupungin kirjaamon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Aineistot löytyvät täältä. Valitettavasti aineistoista puuttuu saatekirje, jossa kerrottaisiin, mihin mennessä mielipiteet tulisi jättää. Suosittelen kuitenkin lähettämään ne viimeistään 20.5.2020.

Suunnitteluperiaatteita voi kommentoida myös Kerro kantasi -palvelussa 20.5.2020 saakka (linkki sivustolle).

Alla on kirjaamoon tänään lähettämäni mielipide:

maanantai 23. maaliskuuta 2020

Luonto on auki

Ramsinniemi 22.3.2020
Vaikka epidemia sulkee tapahtumia ja palveluita, metsät ja rannat pysyvät edelleen auki. Uudet kävijät ovat löytäneet kaupunkiluontoon ja samalla tämä blogikin on saanut uusia vierailijoita, kun viruksen pelästyttämät ihmiset ovat etsineet kohteita, joihin voisi turvallisesti mennä.

Blogista on haettu tietoa esimerkiksi Espoon Rantaraitista, Helsingin täyttömäistä ja Ramsinniemestä. Lisäksi mediassa olleet viittaukset ns. mustiin joutseniin ovat tuoneet lukijoita Nassim Nicholas Talebin kirjasta kirjoittamalleni teosesittelylle. 

sunnuntai 29. syyskuuta 2019

He eivät tiedä, mitä tekevät

Ole Kandelinin puisto 28.9.2019

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 10.9.2019 Meri-Rastilan länsipuolen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta. Ehdotus sisältää pääasiassa jo rakennettujen alueiden täydentämistä, mutta toteutuessaan se heikentäisi Kallahdenniemen ja Meri-Rastilan metsän välistä ekologista yhteyttä Ole Kandelinin puistossa ja Rysäpuistossa.

Lautakunta päätti asettaa suunnitelman julkisesti nähtäville. Ehdotuksesta saa jättää muistutuksia 16.9.2019 ja 17.10.2019 välisenä aikana. Kaavan aineistot löytyvät hankekortista.

sunnuntai 18. elokuuta 2019

Maailman ikävintä kaupunkia rakentamassa?

Hiidenkouru Viilarintien varrella 17.8.2019
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on tunnettu piittaamattomuudestaan luonto- ja kulttuuriarvoja kohtaan. Siksi Helsingin kaupunkisuunnittelua pitkään seuranneet tuskin yllättyivät siitäkään, että kaupunki on Viilarintietä leventääkseen aikeissa räjäyttää valtakunnallisesti arvokkaan jäätikön sulamisvesien kovertaman hiidenkourun kivimurskaksi.

Onneksi Herttoniemiseura on hakenut Uudenmaan ELY-keskukselta toimenpidekieltoa ympäristörikoksen estämiseksi. Hakemus on ainakin tällä hetkellä ladattavissa sivulta https://www.herttoniemi.fi/.

keskiviikko 31. heinäkuuta 2019

Testissä Espoon Rantaraitti

Varis rantakalliolla Haukilahdessa 29.7.2019
Helsingin yleiskaavaan on piirretty rantaraitiksi kutsuttu merenrantoja kiertävä reitti. Espoossa sellainen jo on. Voisiko naapurikaupungin raitista oppia jotain?

Espoossa ei valitettavasti ole juurikaan rantametsiä. Raitin varrella on metsäisen oloisia kohtia, mutta metsät ovat kapeita ja usein puistomaisia. Lahopuuta Rantaraitin varrella näkee harmillisen vähän. Helsingissä sen sijaan on erityisesti idässä hyvin säilyneitä rantametsiä. Ne tulisi jättää nykyiselleen eikä ainakaan levittää niiden läpi kulkevia reittejä. Kaikissa niissä on joka tapauksessa jo valmiina vähintään kävelyyn sopiva polku tai raitti.

tiistai 25. kesäkuuta 2019

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Stansvikinkallion asemakaavan

Stansvik 24.6.2019
Helsingin hallinto-oikeus on 13.6.2019 kumonnut Stansvikinkallion asemakaavan. Muutosta Helsingin kaupunginvaltuuston 14.3.2018 hyväksymään kaavaan olivat hakeneet Stansvikin kyläyhdistys yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa sekä Laajasalo - Degerö Seura.

Sekä Helsingin Sanomat että YLE kirjoittivat asiasta raflaavin otsikoin, joista olisi voinut päätellä, että samalla estyi asuinalueen rakentaminen 10.000 – 13.000 asukkaalle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan päätös koskee ainoastaan pientä, mutta luonnoltaan poikkeuksellisen hienoa aluetta, jolta löytyy mm. lahokaviosammalen esiintymä, lepakoiden lisääntymispaikkoja, viitasammakoita sekä satoja vuosia vanhoja kilpikaarnamäntyjä.

keskiviikko 12. kesäkuuta 2019

Vinkkejä pääkaupunkiseudun lähiluontoon

 
Vuosaarelaiselta luontokuvaajalta Antti Kolilta on ilmestynyt pääkaupunkiseudun retkeilymahdollisuuksia esittelevä kirja Bussikortilla luontoon (Karttakeskus, 2019). Kirja on ajankohtainen, sillä HSL:n vyöhykeuudistus on tehnyt monista Espoossa ja Vantaalla sijaitsevista kohteista helsinkiläisille tavoitettavia AB-lipun hinnalla.

Toisin kuin vuosi sitten ilmestynyt Metrolla metsään, Bussikortilla luontoon ei anna valmiita reittejä, vaan esittelee pääkaupunkiseudun luontoa erilaisten kiinnostuksen kohteiden kautta. Helsingin ympäristössä onkin mahdollista tarkkailla niin lintuja, matelijoita, kasveja kuin geologisia muodostumiakin.