Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

tiistai 19. maaliskuuta 2019

Lautakunta palautti mökkikylän valmisteluun

Nuottasaari 11.2.2017
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 19.3.2019 palauttaa Uutelan Nuottasaareen suunnitellun mökkikylän tonttivarauksen uuteen valmisteluun. Asia oli eduskuntavaalien alla lautakunnan jäsenille niin vaikea, että se jätettiin peräti neljässä kokouksessa pöydälle.

Viidennessä kokouksessa asiasta sitten päätettiin. Valitettavasti rantaluontoon suunniteltua mökkikylää ei varsinaisesti tyrmätty, vaan hankkeelle ollaan palautusesityksen mukaan etsimässä "mahdollisimman sopivaa ja hyväksyttävää ratkaisua". Tässä kuvakaappaus päätöstiedotteesta:

sunnuntai 10. helmikuuta 2019

Mökkikylä uhkaa Nuottasaaren luontoa

Nuottasaari 11.2.2017

Kaksi vuotta sitten näytteillä oli Hallkullannniemen ja Nuottasaaren asemaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelma. Suunnitelmassa luonnonsuojeluohjelmassa suojeltavaksi esitetyn alueen viereen oli osoitettu tontit kahdelle omakotitalolle. Helsingin kaupunki perustelee usein hankkeitaan asuntotilanteella. Kahden omakotitalon rakentamiseen tämä peruste ei kuitenkaan sovi. Todellisia syitä voimme vain arvailla. Keille tontteja oli kaavailtu?

Jo omakotitontit ovat uhka Uutelan luonnolle. Nyt kaupunkiympäristön toimiala on esittämässä, että Nuottasaaresta varattaisiin alue viime vuonna perustetulle MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen toteuttamiseksi. Hanke tarkoittaisi mm. kolmenkymmenen vuokramökin rakentamista.

lauantai 26. tammikuuta 2019

Meri-Rastilan metsä talvella

Meri-Rastilan metsä 20.1.2019

Kun Meri-Rastilan länsirannan metsän osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2013, yleinen oletus oli, että alue asemakaavoitettaisiin heti oikeuskäsittelyiden jälkeen ja rakentaminen alkaisi jo parin vuoden kuluttua.

Näin ei onneksi käynyt ja metsäkokonaisuuden säilyminen on edelleen mahdollista. Meri-Rastilan jo rakennetun alueen tiivistyessä se on suorastaan välttämätöntä, sillä kasvavaa asukasmäärää varten tarvitaan riittävästi virkistysalueita. Lisäksi Laajasalosta alkavan Mustavuoreen ja Sipooseen jatkuvan seudullisen vihersormen säilyminen katkeamattomana edellyttää rakentamissuunnitelmista luopumista.

sunnuntai 9. joulukuuta 2018

Yleiskaava sai lainvoiman – kaikki hyvin?

Yksi yleiskaavalta pelastuneista kohteista: Melkki 27.6.2018
Helsingin vuonna 2012 alkanut yleiskaavaprosessi on ollut osallisen kannalta turhauttava. Vuorovaikutus oli näennäistä, sillä suunnittelun linjat olivat pitkälti olemassa jo ennen virallista aloitusta eikä niihin haluttu muutoksia.

Nyt kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymä kaava on tullut muokattuna oikeuskäsittelyistä ja kaupunginkanslia on kuuluttanut sen voimaantulon 5.12.2018.

Yleiskaava on nyt siis lainvoimainen, mutta kaikki ei näytä vieläkään olevan kohdallaan. Tässä muutamia kritiikin aiheita:

lauantai 1. joulukuuta 2018

Ramsinranta IV:n asemakaavan muutos

Vuoranta 24.11.2018
Ramsinranta IV:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi lähettää mielipiteitä viimeistään 10.12.2018 Helsingin kaupungin kirjaamon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Suunnitelman aineistot löytyvät hankekortista.

Tässä 1.12.2018 lähettämäni mielipide:

torstai 8. marraskuuta 2018

Yleiskaava tuli KHO:sta paranneltuna

Yksi yleiskaavalta säästyneistä alueista: Ramsinniemi 19.5.2018
Helsingin hallinto-oikeus antoi 5.2.2018 ratkaisunsa Helsingin yleiskaavasta ja Vartiosaaren osayleiskaavasta. Se poisti tuolloin rakentamismerkinnät mm. Vartiosaaresta, Ramsinniemeltä ja osista Keskuspuistoa. 

Helsingin kaupunginhallitus kuitenkin valitti ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asukkaat ja järjestöt joutuivat jännittämään jo kertaalleen voitettujen luontoalueiden puolesta. Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 8.11.2018. Se hylkäsi kaikki kaupunginhallituksen vaatimukset. Sen sijaan järjestöt ja asukkaat onnistuivat saamaan muutaman uuden voiton, kun KHO poisti kaavamerkintöjä Viikissä, Pornaistenniemellä ja Tuomarinkartanon alueella.

sunnuntai 28. lokakuuta 2018

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin?

KKP-ainesta: Meri-Rastilan metsä ja taustalla Ramsinniemi 21.10.2018
Helsinkiin on pitkään toivottu kansallista kaupunkipuistoa, jonka koetaan turvaavan viheralueita. Asukasmielipiteiden keräämiseksi kaupunki avasi kanavan. Jo päättyneeseen keskusteluun voi ainakin vielä tällä hetkellä käydä tutustumassa tästä linkistä.

Yleensä asukaskeskustelut kaupungin alustoilla ovat avoinna joitakin viikkoja. Jostain syystä keskustelulle kansallisesta kaupunkipuistosta ei haluttu antaa aikaa. Kommentteja sai kirjoittaa 22.10. - 26.10.2018, siis vain viitenä päivänä. Lisäksi osallistumisen kynnys oli nostettuin korkeaksi vaatimalla keskustelijoita joko rekisteröitymään tai tunnistautumaan. Aiheesta olisi todennäköisesti syntynyt huomattavasti runsaammin keskustelua, jos aikaa olisi annettu enemmän ja osallistuminen olisi ollut helpompaa.

perjantai 21. syyskuuta 2018

Mihin sitten voisi rakentaa?

Kyltti Mustavuoressa 5.5.2018
Kaupunkiluonnon säilymisestä huolehtimisen ei pitäisi kuulua pelkästään asukkaille. Vastuu luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä kuuluu kaikille. Helsingin kaupunki onkin ohjelmissaan tunnistanut luontoalueiden merkityksen. Valitettavasti tavoitteet eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet toimintaan.

Tuoreessa esityksessä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaksi tuodaan esiin kaupunkimetsien merkitys hiilinieluina ja korostetaan niiden huomioimista asemakaavoituksessa: