Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

sunnuntai 28. lokakuuta 2012

Uria Meri-Rastilan rantakalliossa

Geologi Antti Salla huomasi osallistuessaan lokakuun alussa Meri-Rastilan retkelle, että yhdellä rantakallioista on mystisiä uria, joille hän ei ainakaan heti osannut keksiä selitystä. Jääkausi ei kuitenkaan ole niitä aiheuttanut.

,
Uria rantakalliossa, Meri-Rastila. Kuva: Olli Vento

Edelleen uria, Meri-Rastila. Kuva: Olli Vento
Uria on kalliolla laajasti. Samalta kallio-osuudelta löytyi myös numeromerkintä:

Rantakallio, Meri-Rastila. Kuva: Olli Vento
Tietääkö kukaan selitystä kalliossa oleville urille tai niiden tuntumasta löytyvälle numerolle?

PS. Kirjoitukseni kallion tuntumassa sijaitsevasta "mysteerikivestä" löytyy täältä.

perjantai 26. lokakuuta 2012

Vettä Meri-Rastilassa

Alkuvuodesta Helsingin kaupunki kertoi tiedotteessaan, että tulvat ovat suurin ilmastonmuutoksen kaupungille aiheuttamista riskeistä.

Luonnontilainen viheralue on paras keino tulvavesien imeyttämiseen. Pienikin rakentaminen muuttaa veden luontevaa kulkua.

Vormsi, Meri-Rastila, 21.10.2012. Kuva: Olli Vento

Meri-Rastilassa on ollut Vormsi-niminen polku, jolla pystyi kulkemaan joko kävellen tai polkupyörällä. Viime keväänä kaupunki kuitenkin rakensi siitä kevyen liikenteen tien. Veden kulku pienessä metsikössä muuttui ja seuraus on nähtävissä yllä olevassa kuvassa: maaperä ei ole enää jaksanut imeä sadevesiä ja Vormsin vieressä on pieni lampi.

Vettä on Meri-Rastilassa riittänyt muutenkin. Tässä on video metsästä mereen virtaavasta purosta:


Vettä on Meri-Rastilassa riittänyt muutenkin. Yllä on video metsästä mereen virtaavasta purosta. Ilmaston lämmetessä sademäärät kasvavat edelleen ja luonnontilaiset alueet ovat entistä tärkeämpiä veden luontevan kulun turvaajina. Tämänkään vuoksi Meri-Rastilan länsirannan metsään ei tulisi rakentaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on kertonut päättäjille ja asukkaille, että Meri-Rastilan kuusikorpi säilytettäisiin, vaikka rantametsään rakennettaisiinkin. Kuusikorven säilyminen olisi arvioiden mukaan mahdollista, jos kaksi edellytystä toteutuisi yhtä aikaa: 1) rakennettavalle alueelle jäisi riittävästi puita suojaamaan korpea ja 2) vesiolosuhteet eivät muuttuisi.

Osallisten kuluttajansuojan kannalta olennainen tieto on kuitenkin jäänyt puuttumaan: metsään on mahdotonta rakentaa niin, että vesiolosuhteet eivät muuttuisi.     

torstai 11. lokakuuta 2012

Retki Meri-Rastilan luontoalueelle 7.10.2012

Retki alkoi muinaisrannan tuntumasta, kuva: Olli Vento.


Laajasalolainen vaaliehdokas Piia J. Häkkinen (vihr.) järjesti sunnuntaina 7.10.2012 retken Meri-Rastilan metsään. Oppaina retkellä olivat Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander, biologi Kati Vierikko ja geologi Antti Salla.