Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

maanantai 31. joulukuuta 2012

Tasapäistämällä ei synny kiinnostavaa kaupunkia


Kaupunkisuunnitteluvirasto on perustellut Meri-Rastilan länsirannan metsäalueen rakentamista alueellisen eriytymisen torjunnalla.  Puhe segregaatiosta on ollut paitsi asukkaita loukkaavaa, myös monin tavoin virheellistä. Keskustelussa on mm. unohdettu, että Meri-Rastilaan on 2000-luvulla rakennettu lähes pelkästään kovan rahan asuntoja. Lisäksi huoli alueen sosiaalisesta hyvinvoinnista on suuntautunut väärin. Tutkimusten mukaan luontoalueiden läheisyys mm. tasaa sosioekonomisten ryhmien välisiä terveyseroja.

Segregaatiokeskustelussa on ollut myös jotain epämääräisen häiritsevää, johon vastaamiseen on ollut vaikea löytää sanoja. Virkamiesten ja joidenkin poliitikkojen puheista on ollut luettavissa, että ihmisiä voidaan arvottaa heidän taustansa tai asumismuotonsa perusteella. Tällainen asenne on mielestäni akateemista rasismia.

torstai 13. joulukuuta 2012

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 11.12.2012

Rakentamisen jälkiä Meri-Rastilan Ramsinrannassa, kuva Olli Vento.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.12.2012 Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksen äänin 5 - 4. Metsän puolella olivat jälleen Vasemmistoliitto, vihreät ja RKP. Metsää vastaan äänestivät Kokoomuksen ja SDP:n edustajat. Lopputulos ei yllättänyt, vaikka lautakunnalla olisi ollut useita syitä olla hyväksymättä ehdotusta.

- Alueelle on tehty kaksikin vaihtoehtoista suunnitelmaa, jotka osoittavat, että kaupungin asettama asukastavoite on saavutettavissa metsään koskematta.
- Helsingin kaupunginhallitus on kolmen lautakunnan tukemana hyväksynyt ajatuksen Helsingin metsiensuojeluverkoston kehittämisestä. Meri-Rastilan länsirannan metsäalue täyttää Uudenmaan liiton kehittämät maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit. Luontojärjestöt ovat jo aiemmin tehneet siitä suojeluesityksen.
- Alueella on tehty valtion tuella METSO-kartoituksia, joiden tuloksia ei ole vielä julkistettu.
- Osallisten kuuleminen on hoidettu vain muodollisuutena.
- Kaavoitusprosessiin on liittynyt monia kummallisuuksia. Ehdotus on mm. vallitsevan maakuntakaavan vastainen.
- Ehdotus tuotiin kiireellä kautensa juuri päättävään lautakuntaan tilanteessa, jossa myös kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö on vaihtumassa.
- Kriittinen keskustelu ”maan tavasta” kuntien toiminnassa on vasta alkamassa. Tämän prosessin perusteella näyttää selvältä, että keskustelulle on tarvetta. 

maanantai 10. joulukuuta 2012

Luontojärjestöjen kannanotto Meri-Rastilan länsirannan yleiskaavaehdotuksesta

Meri-Rastilan länsirannan metsästä, kuva Olli Vento.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kannanotto Meri-Rastilan länsirannan yleiskaavaehdotuksesta löytyy täältä.perjantai 7. joulukuuta 2012

Toinen avoin kirje kaupunkisuunnittelulautakunnalle


Meri-Rastilan länsirannan metsää, kuva Olli Vento.

 ASUKKAAT EIVÄT VASTUSTA KAAVAEHDOTUSTA KEVYIN PERUSTEIN

Helsingin kokoisessa kaupungissa päättäjät eivät käytännössä ehdi kunnolla perehtyä niihin asioihin, joista päättävät. Tämä antaa virkamiehille runsaasti valtaa, sillä he pystyvät ohjaamaan esim. kaavoitusta tietäen, ettei poliitikoilla ole mahdollisuutta esitysten todellisten vaikutusten selvittämiseen.  Silloin, kun jotain esitystä vastaan nousee voimakas vastarinta, päättäjien tulisi kuitenkin pysähtyä ja miettiä, mistä on kysymys. Kukaan asukkaista ei lähde vastustamaan kaupungin hankkeita kevyin perustein – niin raskasta ja monenlaista osaamista vaativaa aktiivisuus on. Todistustaakka on käytännössä sälytetty heikommalle osapuolelle eivätkä kaikkein perustelluimmatkaan argumentit näytä riittävän. Asukasaktiivien selvitystyö voidaan kuitata pelkällä olankohautuksella.

Päätöstä Meri-Rastilasta ollaan tekemässä vedenjakajalla. Kriittinen keskustelu ”maan tavasta” kuntien toiminnassa on vasta alkamassa. Nyt näyttää pelottavasti siltä, että Meri-Rastilan osayleiskaava yritetään runnoa läpi ennen kuin keskustelussa ehditään edetä konkretiaan.

maanantai 3. joulukuuta 2012

Meri-Rastilan ala-asteen koulu on mukana SLL:n koulumetsähankkeessa

Koulumetsässä on suunnistettu, kuva Olli Vento (kesällä 2012)

Viime perjantaina (30.11.2012) oli Helsingin Sanomissa juttu otsikolla "Koulumetsä on luokkahuoneen lisäsiipi". Jutussa Meri-Rastilan koulun oppilaat kuvaavat lähimetsäänsä.

Jutun luettuani kysyin SLL:n koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahilta, onko Meri-Rastilan ala-aste mukana koulumetsähankkeessa ja sain myönteisen vastauksen sekä linkin koulumetsäkilpailuun, jossa Meri-Rastilan ala-asteen työtä kuvataan näin:

"Työn laatijana on ollut alkuideoinnista lähtien koko luokka. Idea kuvista nousi myös oppilailta, kuva kun kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Metsä on meille kaikille tärkeä oppimisympäristö, mutta myös vapaa-ajan viettopaikka. Työmme on myös vastalause Meri-Rastilan metsien ja Ramsinniemen rakentamissuunnitelmille, jotka ovat olleet vireillä jo vuosia. Me Meri-Rastilan ala-asteelta huudamme kovaan ääneen: tämä metsä on meille tärkeä!" Meri-Rastilan koulun opettaja Noora Nurmola kiteyttää.

Kilpailutyö löytyy täältä.


lauantai 1. joulukuuta 2012

Kolme kuvaa rakennustyömaalta Meri-Rastilassa

Olen seurannut rakentamista Meri-Rastilassa yli kahdeksan vuoden ajan. Alla on kolme kuvaa työmaalta, joka sijaitsee Meri-Rastilassa Hiidenmaankadun ja Naissaarenraitin kulmassa. Kalliot räjäytettiin jo keväällä 2011 ja rakentaminen näytti alkavan keväällä 2012. Jostain syystä työ ei ole sittemmin edennyt.

Kesäkuu 2012, kuva SV

Sama työmaa syyskuussa 2012, kuva Olli Vento

Ja joulukuussa 2012, kuva SV

Aiemmat blogini rakennustyömaihin liittyen:

Rakentamisen jäljet ennen ja nyt

Meri-Rastilassa on useita rakennustyömaita