Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

lauantai 25. huhtikuuta 2015

AW-työmaasta aavekodeiksi

Lähes valmis talo. 25.4.2015
Tässä blogissa on seurattu Naissaarenraitin ja Hiidenmaankadun kulmassa sijaitsevan tontin muuttumista kolme vuotta louhoksena olleesta aavetyömaasta ensin työmaaksi ja sitten asunnoiksi.
Myyntiesitteessä as.oy Ramsinpoukaman kerrotaan valmistuvan huhtikuussa 2015 eli talot ovat lähes valmiita.

torstai 23. huhtikuuta 2015

Meri-Rastilan täydennysrakentaminen

Alue, jolla täydennysrakentamista tutkitaan.
Lisäys 13.5.2015: Kaupungille lähettämäni mielipide täydennysrakentamishankkeesta on luettavissa täällä.
 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tuottaa kaavahankkeita sellaista vauhtia, ettei siellä aina muisteta olla samaa mieltä itsensäkään kanssa. Kun täydennysrakentamiseen perustuvaa OURCity-suunnitelmaa aikoinaan esitettiin vaihtoehdoksi metsään kaavoittamiselle, virastosta vakuuteltiin päättäjille, ettei täydennysrakentaminen onnistuisi tai olisi taloudellisesti kannattavaa.

lauantai 11. huhtikuuta 2015

Kaavoitus uhkaa Pohjavedenpuistoa

Pohjavedenpuisto Meri-Rastilan tien suunnasta. 9.4.2015
Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt Meri-Rastilaan täydennysrakentamishankkeen. Vaikka hanke ei kohdistukaan länsirannan metsään, sisältyy suunnittelualueeseen useita ongelmallisia kohteita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa hanketta kuvaillaan näin: "Täydennysrakentamista tutkitaan olemassa oleville tonteille sekä viheralueille."  

Hankkeen alueisiin kuuluu Pohjavedenpuiston metsäinen kallio, Ison Kallahden puisto, Ole Kandelinin puisto, Rysäpuisto, Haruspuisto ja osa Ullaksenpuistoa. Vaikka kaikkiin puistoihin ei osoitettaisikaan varsinaista asuinrakentamista, riskinä on, että suunnitelmilla heikennetään niiden luonnontilaisuutta.

torstai 9. huhtikuuta 2015

Varjakanpuisto Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa

Vartiokylänlahden täystuhosta kirjoittamaani tekstiin tuli jonkin verran kommentteja. Joissakin viitattiin Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan vuosille 2008 - 2017.

Ohjelmasta löytyvästä karttarajauksesta huomaa, että paljaaksi riivitty purolaakso sisältyi suojeltavaksi aiottuun 2,43 hehtaariin.

Kuvakaappaus Helsingin luonnonsuojeluohjelmasta 2008 - 2017
Varjakanpuistosta kerrotaan ohjelmassa näin: