Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

maanantai 28. syyskuuta 2015

Vartiosaaren suunnittelukilpailu tekee pilkkaa vuorovaikutuksesta

Vartiosaaren suunnittelukilpailun aikataulu. Kuvakaappaus kilpailuohjelmasta.

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta sai jättää mielipiteitä 17.6.2015 asti. Osallisten mielipiteillä ei taida olla merkitystä, sillä jo päivää ennen niiden takarajaa alkoi Vartiosaaren suunnitteluun liittyvä ARAn, Helsingin kaupungin ja Suomen arkkitehtiliitto SAFAn järjestämä kilpailu, jonka palkintoina jaetaan yhteensä 90 000 euroa.

Kilpailuohjelmassa kerrotaan, että kilpailu "on luonteeltaan yleinen ideakilpailu, jossa haetaan konseptuaalisia ja yleispäteviä ratkaisuja asuntorakentamisen ajankohtaisiin haasteisiin. Vartiosaari toimii kilpailussa alustana uusien näkökulmien esille nostamisessa. Kilpailuehdotusten ideoita tullaan hyödyntämään Vartiosaaren mahdollisesti myöhemmin alkavassa asemakaavoituksessa."

sunnuntai 13. syyskuuta 2015

Vartiosaari ja Uudenmaan liitto

Tällaisena Vartiosaari nähdään osayleiskaavasuunnittelussa.
Yle uutisoi 9.9.2015, että Uudenmaan maakuntahallitus ratkaisee tulevalla lausunnollaan Vartiosaaren osayleiskaavan kohtalon. Lausunto ehti jo olla maakuntahallituksen 24.8.2015 kokouksen esityslistalla.

Virkamiehet olivat laatineet kokoukselle perustellun lausuntoehdotuksen, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että osayleiskaavaluonnos on ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Edustuksellisessa demokratiassa politikointi saattaa kuitenkin sivuuttaa parhaatkin argumentit.

torstai 10. syyskuuta 2015

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta

Ol
Lohiniemenranta vuonna 2010 tehdyssä puistosuunnitelmassa.
Planmeca on hakenut asemakaavan muutosta Lohiniemenrantaan. Mielipiteitä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää viimeistään 23.9.2015. Tarkemmat ohjeet löytyvät hankekortin aineistoista.

Alla on 10.9.2015 Helsingin kaupungin kirjaamon sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi lähettämäni mielipide: