Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

maanantai 26. lokakuuta 2015

Ramsinniemi 26.10.2015

Ramsinniemi 26.10.2015

Ramsinniemeen esitetään asuntoja ja saaristoraitiotietä yleiskaavaehdotuksessa, joka on tulossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn. Jos ehdotus joskus muuttuu lainvoimaiseksi yleiskaavaksi, on mahdollista, että Ramsinniemen rantametsä joutuu väistymään.

Kuvasin yleiskaavan uhkaamaa Ramsinniemeä tammikuussa ja heinäkuussa. Tarkoitukseni oli käydä samoilla paikoilla parhaimpaan ruska-aikaan. Puut olivat kuitenkin jo pudottaneet lähes kaikki lehtensä ennen kuin ehdin kuvaamaan. Lehdettömistä puista huolimatta Ramsinniemi näyttää syksylläkin siltä, ettei rakentaminen sitä parantaisi.

tiistai 20. lokakuuta 2015

Vartiosaaren rakentamista ei voi perustella alueidenkäyttötavoitteilla

Vartiosaari-päivä, 23.8.2015
Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.10.2015 Vartiosaaren osayleiskaavaluonnosta koskevasta lausunnosta. Päätöstiedotteesta avautuvaan kohtaan on lopullisen lausunnon eteen laitettu elokuun kokoukseen valmisteltu Vartiosaaren rakentamiseen kriittisesti suhtautunut lausuntoehdotus. En tiedä, tehdäänkö näin yleensä vai oliko tämä virkamiesten tapa kertoa, että he yrittivät parhaansa. Kaavahierarkian lisäksi luonto- ja kulttuuriarvot huomioinut lausuntoehdotus kuitenkin kaatui politikointiin.

Nyt hyväksytyn lausunnon alussa Uudenmaan liitto kiittää Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoa siitä, että virasto myönsi lisäaikaa lausunnon laatimiseen. Kiittäminen on toki kohteliasta, mutta turhaa, sillä kaupunkisuunnitteluvirasto myönsi lisäajan saadakseen sellaisen lausunnon kuin halusi.

perjantai 9. lokakuuta 2015

Yleiskaavaehdotuksen ongelmakohtia

Pala yleiskaavaehdotuksesta. "Uutelan leirintäalue" erottuu tumman vihreänä.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on 1.10.2015  julkaissut yleiskaavaehdotuksen. Ehdotuksen aineistot löytyvät täältä.

Yleiskaavaluonnoksen suurin ongelma oli kartan jakaminen hehtaarin kokoisiin ruutuihin, jotka ovat keskenään vuorovaikutteisia siten, että yksittäinen ruutu voi muuttua naapuriruudun vaikutuksesta. Tämä on vaarallista kaupunkiluonnolle, sillä se tekee mahdolliseksi suhtautua asuntovaltaisen alueen pikselien vieressä oleviin virkistysaluepikseleihin ikään kuin rakennusmaana.

Annetuista mielipiteistä ja lausunnoista huolimatta malli on säilytetty myös kaavaehdotuksessa.  Uudenmaan liitto kommentoi pikselimallia yleiskaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa: