Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Mielipide Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta

Pohjavedenpuisto 11.12.2016
Meri-Rastilan asemakaavaluonnos on nähtävillä ja kaavamateriaalit löytyvät tästä hankekortista. Mielipiteitä luonnosaineistosta voi esittää viimeistään 19.12.2016. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Alla on tänään lähettämäni mielipide:

torstai 1. joulukuuta 2016

Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

Ramsinniemi 19.11.2016
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on nähtävillä ja siitä on mahdollista jättää muistutuksia 9.12.2016 asti. Sähköisesti lähetettävien muistutusten on oltava perillä viimeistään klo 14, postitse lähetettyjen osalta riittää 9.12.2016 postileima. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Lähetin alta löytyvän lyhyen Vartiosaarta, Ramsinniemeä ja Meri-Rastilaa koskevan muistutuksen Uudenmaan liiton sähköpostiosoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi: