Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

perjantai 28. marraskuuta 2014

Uudisraivauskaava tuhoaisi 300 hehtaaria metsää Helsingistä

Meri-Rastila 22.11.2014
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto julkaisi yleiskaavaluonnoksensa 20.11.2014. Kyseessä näyttäisi olevan varsinainen uudisraivauskaava, sillä toteutuessaan se tuhoaisi 300 hehtaaria metsää Helsingistä.

Alla on metsäasiantuntija Olli Mannisen tekemä tarkempi listaus siitä, miten yleiskaavaluonnoksen haitat kohdistuisivat luontojärjestöjen tekemän metsäesityksen arvokohteille:

lauantai 22. marraskuuta 2014

Muutama sana Helsingin yleiskaavaluonnoksesta

Osa yleiskaavaluonnoksesta (kuvakaappaus)
Helsingin uuden yleiskaavan luonnos julkaistiin 20.11.2014 ja kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee sitä kokouksessaan 25.11.2014. Olen ilmaissut tukeni Urban Helsinki -ryhmän Pro Helsinki 2.0 -suunnitelmalle, joka näyttäisi ottavan huomioon luontojärjestöjen metsäesityksen.

Valitettavasti kaupunkisuunnitteluviraston kaavaluonnos ei metsäesitystä huomioi, vaan jatkaa kaupunkirakenteen levittämistä luontoalueille. Kaavan ongelmana ovat myös heikot kaavamerkinnät. 

Alla on Olli Mannisen laatima karttaesitys, jossa luontojärjestöjen arvometsäkartta on asetettu yleiskaavaluonnoksen päälle:

Yleiskaavaluonnoksesta kaupunkisuunnittelulautakunnan vuosaarelaisille jäsenille

Ramsinniemi, kuvakaappaus yleiskaavaluonnoksen materiaaleista
Ennen syksyn 2012 kunnallisvaaleja lähes kaikki vuosaarelaiset poliitikot lupasivat puolustaa Meri-Rastilan ulkoilupuistoa, jos tulisivat valituiksi. Toistaiseksi he ovat lupauksensa pitäneet ja nekin vuosaarelaiset valtuutetut, joiden puolueilla oli ryhmäpäätös metsään rakentamisesta (kokoomus ja SDP), äänestivät metsän säilyttämisen puolesta.

Tällä hetkellä ollaan uudessa tilanteessa, kun 20.11.2014 julkaistu Helsingin yleiskaavaluonnos uhkaa Meri-Rastilan metsäaluetta huomattavasti osayleiskaavaa laajemmin. Lisäksi rakentamista on kohdistettu myös Ramsinniemeen (kuva).

Yleiskaavaluonnos on aiheena kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.11.2014 pidettävän kokouksen esityslistalla. Niinpä muistutin sähköpostiviestillä kaupunkisuunnitelulautakunnan vuosaarelaisia jäseniä Eija Loukoilaa (vas.) ja Jape Lovénia (SDP) sekä varajäsentä Nuutti Hyttistä (PS), että Meri-Rastilaa olisi jälleen aika puolustaa.

Viestini heille löytyy alta:

perjantai 14. marraskuuta 2014

Erään myyntikuvan anatomia

Kuvakaappaus Vartiosaaren marrakuun uutiskirjeen myyntikuvasta.
Vartiosaaren suunnittelun marraskuun uutiskirjeessä oli tietoa osayleiskaavaluonnoksen aikataulusta sekä kutsu "tulevaisuusiltaan".

Huomion kiinnitti kuitenkin kirjeessä ollut myyntikuva, joka oli kooste enemmän tai vähemmän epärealistisia täkyjä.

keskiviikko 5. marraskuuta 2014

Rakentamisen ympäristövaikutuksista

Hiidenmaankatu 6, ympäristövaikutuksia. 1.11.2014 
Kaavakeskusteluissa olen useamman kerran törmännyt väitteeseen, että vain pieni osa asuinrakennusten ympäristövaikutuksista tulisi rakentamisesta.

Asumisella itselläänkin on toki vaikutuksensa, mutta kun ajattelee asuintalojen todennäköisesti muutamissa kymmenissä vuosissa laskettavaa elinkaarta, on vaikea kuvitella, että mikään sen aikana tapahtuva vaikuttaisi ympäristöön yhtä radikaalisti kuin kallion louhiminen ja sitä edeltävä puuston ja muun kasvillisuuden poistaminen.

Tätä havainnollistaakseni olen viime aikoina kuvannut säännöllisesti Ramsinrannan työmaita. Tässä kuvia viime viikonlopulta:

sunnuntai 2. marraskuuta 2014

Luontojärjestöjen metsäesitys turvaisi Vuosaaren virkistysalueet

Vuosaaren metsäiset alueet. Karttakuvan laatinut Olli Manninen.
Luontojärjestöt ovat kartoittaneet Helsingin arvometsiä ja laajempia luonto- ja virkistysalueita sekä tehneet esityksen niiden turvaamisesta säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä Helsingin uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksessa. Esityksessä todetaan, että rakentamiselle on löydettävissä kestävämpiä ratkaisuja kuin kaupunkirakenteen levittäminen luontoalueille.

Vuosaaren osalta metsäesitys turvaisi isoja luontoalueita Uutelaa, Mustavuorta, Kallahdenniemeä ja Meri-Rastilan metsää sekä Ramsinniemeä. Lisäksi se säilyttäisi pienempiä metsäisiä puistoja, kuten Haruspuiston ja Ison Kallahden puiston.

Oheisesta kartasta voit katsoa säilytettäviksi esitetyt Vuosaaren metsäiset kohteet. Kokonaisuudessaan esitykseen voi tutustua osoitteessa http://helsinginmetsat.fi/.

Adressin Helsingin metsien säilyttämisen puolesta voi allekirjoittaa täällä.

Lisäys 9.12.2014: Pro Meri-Rastila -blogiin oli tähän samaan tekstiin tullut kommentti, jossa kerrottiin, että Haruspuiston sijaan esitykseen on merkitty Pohjavedenpuisto. Koska olen huono lukemaan karttoja, uskon kommenttia, joka on luettavissa täällä.