Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

perjantai 27. helmikuuta 2015

Planmecan suunnitelma puhuttaa Vuosaaressa

"Harbo Lounge" - ei viherkattoa. 27.2.2015
Vuosaari-lehden numeroissa 5/2015, 6/2015 ja 7/2015 on ollut keskustelua Planmecan suunnitelmasta laajentaa toimintaansa Lohiniemenrannassa.

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Eija Loukoila (vas.) valotti muutaman vuoden takaisia tapahtumia. Rantasaunaa koskeneet kaavamääräykset olivat olleet tiukkoja: viherkatto, luonnonkiviaita ja maisemointi luontoarvoja kunnioittaen. "Nykyinen rakennus ei vastaa ainakaan lautakunnassa päätettyjä kaavamääräyksiä, vaan ilmeisesti useilla poikkeamisluvilla on saatu aikaan kyseinen hirvitys," Loukoila kirjoitti Vuosaari-lehdessä 7/2015.

sunnuntai 22. helmikuuta 2015

Älä luota lupauksiin: tapaus Uutelan kanava


Uutelan kanava 21.2.2015
Yleiskaavatilaisuuksissa lähiluonnostaan huolestuneita asukkaita on rauhoiteltu toteamuksin, etteivät kaavan huonoimmat ratkaisut ainakaan lähitulevaisuudessa ole toteutumassa. Ei ehkä kuulosta kovin uhkaavalta, kun yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies kertoo yleisötilaisuudessa tai blogissa, että kaavan tehtävänä on "mahdollistaa asioita".

Huolestuneille saatetaan kertoa myös, että kyseenalaisimmat kaavan ratkaisuista tapahtuisivat vasta sen aikaulottuvuuden loppupäässä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kysyjille annetut vastaukset tai "lupaukset" eivät sido mihinkään. Oikeusvaikutteista on vain se, mikä näkyy kaavakartalla.

maanantai 9. helmikuuta 2015

Mielipide yleiskaavaluonnoksesta

Näin tylyltä Ramsinniemi näyttää suunnittelijan silmin.
Nyt näytteillä olevasta Helsingin yleiskaavaluonnoksesta voi lähettää mielipiteitä sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi 27.2.2015 asti.

Alla on oma mielipiteeni kaavaluonnoksesta:

torstai 5. helmikuuta 2015

Kolme karttakuvaa Lohiniemenrannasta

Alla on kolme karttakuvaa, jotka havainnollistavat, että Lohiniemenrantaan Planmecan pyynnöstä suunniteltu asemakaavamuutos lähivirkistysalueesta koulutuskeskukseksi, on huonosti valmisteltu.

Kuvat havainnollistavat myös, miten lähelle Kallahdenniemen luonnonsuojelualuetta häiriötä aiheuttavaa toimintaa ollaan suunnittelemassa.