Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

perjantai 7. joulukuuta 2012

Toinen avoin kirje kaupunkisuunnittelulautakunnalle


Meri-Rastilan länsirannan metsää, kuva Olli Vento.

 ASUKKAAT EIVÄT VASTUSTA KAAVAEHDOTUSTA KEVYIN PERUSTEIN

Helsingin kokoisessa kaupungissa päättäjät eivät käytännössä ehdi kunnolla perehtyä niihin asioihin, joista päättävät. Tämä antaa virkamiehille runsaasti valtaa, sillä he pystyvät ohjaamaan esim. kaavoitusta tietäen, ettei poliitikoilla ole mahdollisuutta esitysten todellisten vaikutusten selvittämiseen.  Silloin, kun jotain esitystä vastaan nousee voimakas vastarinta, päättäjien tulisi kuitenkin pysähtyä ja miettiä, mistä on kysymys. Kukaan asukkaista ei lähde vastustamaan kaupungin hankkeita kevyin perustein – niin raskasta ja monenlaista osaamista vaativaa aktiivisuus on. Todistustaakka on käytännössä sälytetty heikommalle osapuolelle eivätkä kaikkein perustelluimmatkaan argumentit näytä riittävän. Asukasaktiivien selvitystyö voidaan kuitata pelkällä olankohautuksella.

Päätöstä Meri-Rastilasta ollaan tekemässä vedenjakajalla. Kriittinen keskustelu ”maan tavasta” kuntien toiminnassa on vasta alkamassa. Nyt näyttää pelottavasti siltä, että Meri-Rastilan osayleiskaava yritetään runnoa läpi ennen kuin keskustelussa ehditään edetä konkretiaan.

Meri-Rastilassa metsäalueen säilyttämisellä on laaja asukaskannatus. OURCity-työskentelyyn osallistui eri ryhmiin kuuluvia asukkaita. Myös Meri-Rastilan ala-asteen oppilaille järjestettiin oma työpaja. Koulu on muutenkin ollut aktiivisesti puolustamassa metsää ja on esimerkiksi lähtenyt mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton koulumetsähankkeeseen.  

Toiveistamme huolimatta meillä asukkailla ei ole ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi. Vuorovaikutus on Meri-Rastilan osayleiskaavoitusprosessissa ollut käytännössä olematonta. Virasto on ottanut itselleen viimeisen sanan vastaamalla saamiinsa lausuntoihin vuorovaikutusraportissa. Näin raporttiin on päätynyt useita tarkoitushakuisia ja virheellisiä vastineita, joihin osallisilla ei ole annettu vastausvuoroa. Esimerkkeinä mainittakoon virheelliset väitteet pysäköinnin toimimattomuudesta OURCity-suunnitelmassa sekä alueen luontoarvojen sivuuttaminen. Kokonaisuudessaan 400 m leveästä muinaisrannasta virasto on antanut ymmärtää, että se tulisi suojelluksi, vaikka se ei edes mahtuisi sille suunniteltuun muinaisrantapuistoon.

KSV:N SUUNNITELMA SIVUUTTAA LUONNON TERVEYSVAIKUTUKSET
KSV:n suunnitelma sivuuttaa tutkimukset kaupunkiluonnon terveysvaikutuksia. Lähiluonnolla on todettu olevan erityistä merkitystä sosioekonomisten ryhmien terveyserojen tasaamisessa. Aiheesta mm.: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2808%2961689-X/abstract

Myös valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kirjoitti Helsingin Sanomien Vieraskynä-tekstissä (HS 6.12.2012) aihetta sivuten: ”Liikkumattomuus kytkeytyy myös syrjäytymiseen ja yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Eri sosioekonomisia ryhmiä kohtalaisen tasaisesti koskettaneen arkiliikunnan vähentyessä omaehtoisen liikunnan suuret erot eri väestöryhmissä korostuvat. Väestön terveyserot kasvavat rajusti ja ohittavat jo tuloerot yhteiskunnallisessa tärkeydessään.”

Samassa tekstissä Vapaavuori kirjoittaa vielä: ”Suomessa ymmärretään yleisesti, että liikunta on parasta ennalta ehkäisevää terveyspolitiikkaa ja että kevyen liikenteen väyliä, kaupunkisuunnittelua sekä koululiikuntaa koskevat ratkaisut vaikuttavat kansakunnan liikkumistottumuksiin.”

Luontoalue pystyy pelkällä olemassaolollaan vähentämään asukkaiden eriarvoistumista.

ON USEITA SYITÄ, MIKSI KSV:N OSAYLEISKAAVAEHDOTUSTA EI TULISI HYVÄKSYÄ  

Helsingin kaupunginhallitus on kolmen lautakunnan tukemana hyväksynyt ajatuksen Helsingin metsiensuojeluverkoston kehittämisestä. Tietoja ja valokuva-aineistoja Helsingin suojelemattomista arvometsistä, joihin Meri-Rastilan luontoalue kuuluu, on kerätty kesän ja syksyn aikana maastossa. Meri-Rastilan länsirannan metsäalue täyttää Uudenmaan liiton kehittämät maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit. Luontojärjestöt ovat jo aiemmin tehneet siitä suojeluesityksen.

Kaupungin avoimuusperiatteet edellyttävät alueella tehtyjen METSO-selvitysten julkistamista ennen päätöksentekoa. Arvokkaalle luontoalueelle rakentaminen olisi myös vastoin Helsingin kaupunginhallituksen 8.2.2010 hyväksymiä tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Viraston tekemä osayleiskaavaehdotus on vallitsevan maakuntakaavan vastainen. Prosessiin liittyy monia kummallisuuksia, joihin tulen tarvittaessa palaamaan myöhemmin.

On poikkeuksellista, että kiistanalainen asia tuodaan kohta työnsä lopettavan lautakunnan käsiteltäväksi. Vetoankin kaupunkisuunnittelulautakuntaan, että se ei tekisi kiireessä huonoa päätöstä, vaan ottaisi vähintään aikalisän Meri-Rastilan osayleiskaavoituksen osalta.

Terveisin1 kommentti:

  1. Erinomainen kirjoitus! Toivottavasti kaupunkisuunnittelulautakunta tekee viisaan ratkaisun ja siirtää Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavakäsittelyn tuonnemmaksi, jolloin päättäjillä on mahdollisuus perehtyä alueen luontoarvoista tehtyihin selvityksiin.

    VastaaPoista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.