Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

torstai 7. maaliskuuta 2013

Lautakunnat lausuivat Meri-Rastilan osayleiskaavasta

Meri-Rastilan länsirannan metsää, kuva Olli Vento.
Sekä ympäristölautakunta että yleisten töiden lautakunta ovat antaneet lausuntonsa Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksesta.

Yleisten töiden lautakunta päätyi yksimielisesti muuttamaan sille tarjotun lausunnon arvokkaan luontoalueen säilyttämistä tukevaksi. Ympäristölautakunnan lausunto jäi metsän kannalta huonoksi, vaikka Leo Stranius oli käyttänyt runsaasti aikaa vastaehdotuksen tekemiseen. Stranius myös jätti lautakunnan päätökseen eriävän mielipiteen yhdessä Timo Pyhälahden (vihr.) ja Alviina Alametsän (vihr.) kanssa. Kiitos heille siitä.

Ympäristölautakunnan kokouksen päätöstiedotteessa on kiinnostava kohta:

"Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Vuosaari Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta nro 12155 Esittelijän muutos: poistetaan ensimmäisen kappaleen viimeinen virke: ”Ympäristökeskuksen biologian ja geologian asiantuntijat ovat osallistuneet luontoalueiden ja muinaisrannan rajaamiseen.”"

Esittelijä on siis halunnut poistaa virkkeen, jonka on mahdollisesti itse kirjoittanut. Tähän voi nähdäkseni olla kaksi vaihtoehtoista syytä:

1) Virke on totta, mutta se on kiusallinen, koska ympäristökeskuksen biologien ja geologien olisi pitänyt ymmärtää, että toteutuessaan kaavaehdotus aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa.
2) Virke ei ole totta, mikä sekään ei antaisi hyvää kuvaa ympäristökeskuksesta.

Surkuhupaisaa on, että lautakunta on äänestänyt, aiheuttaako metsään rakentaminen ja asutuksesta seuraava kuluminen haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja päätynyt tasatulokseen, jolloin puheenjohtaja Matti Niemen (SDP) ääni on ratkaissut sen, ettei rakentamisesta aiheudu haittaa.

Valitettavasti luonnon monimuotoisuus ei tottele äänestystuloksia.

Yleisten töiden lautakunta puolestaan päätti yksimielisesti vastoin esittelijän esitystä. Esittelijän lausuntoehdotuksen alkuosa (kaksi kappaletta) korvattiin seuraavalla tekstillä:

Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä.

Lisäksi otsikon Viheralueet alla oleva kolmas kappale (”Osayleiskaavaehdotuksella ei ole heikentävää vaikutusta…”) sekä kohta Luontoarvot ja metsäluonto poistettiin.

    

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.