Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

perjantai 19. huhtikuuta 2013

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminenKaupunginhallitus hyväksyi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen päätavoitteet 8.2.2010. 

Toimintaohjelma esitellään Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisemassa esitteessä, joka on ladattavissa verkosta.

Lisäys 31.3.2015: Helsingin verkkosivut tuntuvat muuttuvan melko usein. Ohjelma on tällä hetkellä ladattavissa täältä. Toivottavasti sivun osoite ei enää muutu.

Esitteeseen kannattaa tutustua ja muistuttaa kaupunkia ohjelmasta. Jos kaupunki oma-aloitteisesti huolehtisi ohjelman noudattamisesta, luontoalueet säilyisivät monimuotoisina ilman jatkuvaa asukasvalppautta.

Tässä muutamia poimintoja ohjelman tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi ehdotetuista toimenpiteistä sekä kommenttejani niihin:Tavoite: ”Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen suunnitellaan yhteistyössä asukkaiden kanssa.”

Toimenpide 1: ”Otetaan ekosysteemihyötyjen, luonnon monimuotoisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden (LTJ) turvaaminen lähtökohdaksi maankäytön suunnittelussa, kaavoituksessa ja ympäristönhoidossa.”
Kommentti: Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavoituksen osalta asukkaat ovat moneen kertaan todenneet, että metsä suojaa Meri-Rastilan asuinaluetta Vuosaaren sillan runsaan liikenteen aiheuttamilta pienhiukkaspäästöiltä ja melulta. Jostain syystä kaupunki ei ole halukas ottamaan huomioon näitä ekosysteemihyötyjä.

Toimenpide 2: ”Otetaan asukas- ja luontojärjestöt mukaan tärkeimpien maankäytön ja ympäristön hoidon suunnitteluprosesseihin. Hyödynnetään asukkaiden kokemuksellisia arvoja maankäytön ja hoidon suunnittelussa.”
Kommentti: Meri-Rastilan osalta sekä asukkaat että luontojärjestöt ovat ottaneet kantaa metsän säilyttävän OURCity-suunnitelman puolesta, jonka pohjalta Meri-Rastilaan on mahdollista rakentaa yhtä paljon asuntoja kuin osayleiskaavaehdotuksessa. Kaupunki on kuitenkin ollut haluton yhteistyöhön Meri-Rastilan asukkaiden ja luontojärjestöjen kanssa.
   
Toimenpide 3: ”Varmistetaan, että luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmissä maankäytön suunnitteluprosesseissa on mukana biologian, hydrologian ja maisemasuunnittelun asiantuntijoita, jotka vastaavat luontoarvojen ja ekosysteemipalveluiden toimivuuden turvaamisesta kohdealueilla.”

Toimenpide 4: ”Kehitetään virastoihin kannustinjärjestelmiä, jotka huomioivat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen Helsingissä.”
Kommentti: Tämän toimenpiteen toteutusaikatauluksi on esitteessä mainittu 2008 – 2010. Mikähän on kaupunkisuunnitteluviraston palkkiojärjestelmän tilanne tällä hetkellä? Meri-Rastilan aluefoorumissa tuli 29.10.2010 esille, että suunnittelijoille maksetaan kaavoitettuun määrään sidottua bonusta.  

Tavoite: ”Luonnon ydinalueet ja ekologinen verkosto turvataan pääkaupunkiseudulla.”

Toimenpiteitä on useita, tässä niistä yksi: ”Turvataan kaavoituksen keinoin laajat yhtenäiset viheraluekokonaisuudet ja niiden väliset yhteydet. Vahvistetaan heikentyneitä ekologisia yhteyksiä. Merkitään nämä yleiskaavaan luo-alueina.”
Kommentti: Tällä hetkellä kaupunki valitettavasti toimii toisin päin ja heikentää olemassa olevia ekologisia yhteyksiä.

Tavoite: ”Vesialueiden hyvä luonnontila ja elinvoimaisuus turvataan.”

Toimenpiteitä on useita, tässä niistä yksi: ”Turvataan arvokkaiden merenrantakallioiden, -soraikoiden, -niittyjen ja hiekkarantojen säilyminen kaavoituksen keinoin.”
Kommentti: Tällä hetkellä luonnontilaiset rannat ovat Helsingissä vaarassa, koska kaupunki ei näytä tunnistavan niiden arvoa. Vaikka ranta-alueille rakentaminen aiheuttaa monenlaista haittaa vesistöille, toistuu kaupungin johdon tulevaisuusvisioissa edelleenkin mantra ”uudet merelliset kaupunginosat”.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.