Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

perjantai 31. lokakuuta 2014

Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan

Taajamatoimintojen aluetta? Meri-Rastila 8.10.2014.
Uudenmaan liitto lähetti 30.10.2014 uutiskirjeen, josta ilmenee, että Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan pienin muutoksin. Valituksemme ei Meri-Rastilan eikä Talin osalta mennyt läpi, mutta Kivinokka sai sentään säilyttää virkistysaluemerkintänsä.

Erikoista ratkaisussa on, että Uudenmaan liitto perusteli vastineessaan virkistysaluemerkintöjen poistamista Meri-Rastilan, Kivinokan ja Talin alueilta sillä, että vaihemaakuntakaavan ratkaisu mahdollistaisi uuden asumisen suunnittelun tiheän vuorotarjonnan joukkoliikenteen varaan mm. muuttamalla valituksessamme mainitut Helsingin kantakaupungin lähellä sijaitsevat alueet taajamatoimintojen alueiksi sekä viheryhteystarvemerkinnöiksi.

Näistä alueista ainakaan Meri-Rastila ei sijaitse lähellä Helsingin kantakaupunkia. Ennen Östersundom-liitosta Vuosaari, jossa Meri-Rastila sijaitsee, oli Helsingin itäisintä laitaa.

Lisäksi kaavan selvitykset olivat metron osalta puutteelliset tai oikeammin olemattomat. Jos Uudenmaan liitto olisi selvittänyt metroliikenteen toimivuutta ja kapasiteettia, olisivat johtopäätökset olleet toiset.

Ympäristöministeriöstä saapuu todennäköisesti lähipäivinä kirje, jonka jälkeen on aika alkaa miettiä jatkotoimia.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.