Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

lauantai 11. kesäkuuta 2016

Koillinen vihersormi tulee säilyttää

Kuvakaappaus raportista Meri-Helsinki yleiskaavassa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti kokouksessaan 7.6.2016 yleiskaavan pöydälle, joten lautakunta päättää tarkistetusta yleiskaavaehdotuksesta 14.6.2016 pidettävässä kokouksessa.

Viikko sitten lähettämäni viestin lisäksi lähetin lautakunnan jäsenille ja varajäsenille tänään pyynnön säilyttää Laajasalosta alkava ja Vartiosaaren, Ramsinniemen ja Meri-Rastilan metsän kautta kohti Mustavuorta ja Sipoota etenevä koillinen vihersormi:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja varajäsenille

Koillinen vihersormi tulee säilyttää


Tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa Keskuspuiston osiin kohdistuvat rakentamismerkinnät ovat saaneet ansaittua kritiikkiä julkisuudessa. Sen sijaan mediassa on kiinnitetty  vähemmän huomiota koilliseen vihersormeen kohdistuvaan uhkaan, jossa kyse on pikseleiden hienosäädön sijaan suoranaisesta amputaatiosta. Toteutuessaan yleiskaavaehdotus poistaisi merkittävän osan Laajasalosta kohti Sipoota suuntautuvaa vihersormea.

Vuorovaikutusraportin mukaan ainakin Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto ja ympäristölautakunta ovat lausunnoissaan ottaneet kantaa koillisen vihersormen säilyttämisen puolesta. Tässä on muutamia lainauksia lausunnoista: 

Uudenmaan ELY-keskus: "Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettei maakuntakaava ole ollut riittävästi ohjeena Ramsinniemen ja Vartiosaaren osalta. Kyse ei ole pelkästään yksittäisen asuntoalueen seudullisuuden tulkinnasta vaan laajemman kokonaisuuden tulkinnasta. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että seudullinen merkitys syntyy liittymisestä maakuntakaavassa osoitettuun liikennejärjestelmään ja maakuntakaavan viherjärjestelmään Kruunuvuori Yliskylä (Vartiosaari) Ramsinniemi Meri-Rastila Sipoonkorpi ja Kallahdenniemi." 

Uudenmaan liitto: "Ramsinniemen ja Melkin osalta yleiskaavan ratkaisua ei ole ehdotusvaiheessa muutettu ja ne poikkeavat maakuntakaavasta. Ramsinniemi on maakuntakaavassa osoitettu virkistys- ja suojelualueeksi." 

Ympäristölautakunta: "Koillinen vihersormi alueella Vartiosaari-Ramsinniemi-Meri-Rastila tulisi säilyttää pääosin rakentamattomana."

Painavista lausunnoista huolimatta virasto ei ole poistanut rakentamismerkintöjä koilliselta vihersormelta, vaan on vastineissaan turvautunut retoriikkaan, jolla seudullinen väännetään paikalliseksi ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden väitetään tukevan raitiotien rakentamista keskelle luonto- ja kulttuuriympäristöä. Alueidenkäyttötavoitteet eivät rakentamista kuitenkaan tue, sillä niistä löytyy esimerkiksi tämä maininta: "Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on otettava huomioon ympäröivä alueidenkäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman erityispiirteet."

Vartiosaari ja Ramsinniemi ovat maisemallisesti erityisiä arvokkaita luonto- ja kulttuurikohteita eikä niiden luonnetta ole syytä turmella sen enempää "saaristoraitiotiellä" kuin asunnoillakaan. Raideliikenteen laajennukset tulee ohjata jo olemassa oleville liikenneväylille. Uusien asuntojen sovittaminen Helsinkiin on mahdollista täydentämällä rakennettuja ympäristöjä. Näin tehdään Helsinkiä huomattavasti tiiviimmin rakennetussa Tukholmassa, jossa nopea väestönkasvu supistaa viheralueita vain muutaman promillen verran.

Muistutan lautakuntaa myös tästä Helsingin seutuun liittyvästä erityistavoitteesta: "Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus."

Pyydän kaupunkisuunnittelulautakuntaa turvaamaan koillisen vihersormen säilyminen poistamalla siihen kohdistuvat pikaraitiotie- ja rakentamismerkinnät.

Helsingissä 11.6.2016 

Hanna-Leena Ylinen

6 kommenttia:

 1. Hei Hanna-Leena,

  Kiitos, että jaksat kamppailla Vartiosaaren säilyttämiseksi.

  Meloin muutama päivä sitten Vartiosaaren ympäri. Vaikka olen käynyt saaressa joitakin kertoja ja olen pitänyt silloinkin sen luontoa koskettavana, melominen avasi täysin uusia näkymiä saareen. Läheltä mereltä päin katsottuina monet kalliorannoista näyttävät yllättävänkin jylhiltä ja upeilta.

  Suosittelen kaikille Vartiosaaresta päättäville poliitikoille jalkautumisen lisäksi myös sitä, että saaren rannat kierretään meritse. Tällöin voi huomata, että esimerkiksi rannat molemmin puolin Vartiosaaren ja Ramsinniemen välistä salmea ovat hyvin kauniita. Olisi iso tappio, jos luonnontilaiset rannat menetettäisiin raitionlinjan tai muun rakentamisen vuoksi.

  VastaaPoista
 2. Nyt pitäisi katsoa tosiasiat - joita on paljon - ja säästää vihersormi.

  VastaaPoista
 3. Kuvakin kertoo sen, että rakentamista tulee vain jos raitiotie tulee - ei olisi muuten mitään järkeä rääppäistä noin vaatimattomasti asuntoja tuonne. Itse en ole saanut mitään vastausta keneltäkään poliitikolta, vaikka asiallinen olen koittanut olla. Ainoa mistä ovat poliitikot yleiskaavassa valittaneet ovat nuo pikselit Keskuspuistossa, mutta niitäkin ovat jo ehtineet sitten vähätellä - ongelma on vain se, että kaavoitusta on viety tällaisilla lupauksilla vähitellen eteenpäin siten että sormen jälkeen on kaavoitettu koko käsi. Moni muistanee Meri-Rastilan keskustelun valtuustossa ja kuinka siinä luvattiin rakentamisen jättävän paljon luontoa jäljelle. Nyt sitten tuo jäljelle jäänyt on kaavoitettavana pari vuotta myöhemmin - kuka voi uskoa ettei pikselit olisivatkin sitä mitä ne voivat olla, eli niiden ala rakennetaan kokonaisuudessaan.

  Itse epäilen vihreiden järjestävän näytöksen Keskuspuiston pikseleistä muodon vuoksi ja valittelevan Vartiosaaren kohtaloa. Lopuksi puolueet pitävät tätä suurena voittona ja kritiikki hiljenee. Kaupungin kasvu on otettu ykkösasiaksi talouskasvun pakottamana, joten ei nykyisistä puolueista ole luontoa, kauneutta tai edes järkeä turvaamaan.

  VastaaPoista
 4. Päättäjillä iso vastuu11. kesäkuuta 2016 klo 20.17

  Kaupunkisuunnittelulautakunta on pelkkä kumileimasin, joka tuntuu asuntojen rakentamisvimmassaan kelpuuttavan kaiken, mitä virasto vain keksii esittää. Vai onko kaikki sovittu jo etukäteen?

  Yleiskaava vaikuttaa ihan ratkaisevasti kaupungin kehittämiseen, eikä sen pitäisi olla mikään läpihuutojuttu. Esimerkiksi 1800 hehtaaria viheralueita aiotaan kaavoittaa rakentamiseen. Päättäjillä on iso vastuu yleiskaavasta.

  VastaaPoista
 5. Pidetäänkö Itä-Helsinkiä liiaksi lähinnä tonttimaana rakentamiselle? Tältä näyttää. Asetelmaan tarvitaan muutos.

  Myös idässä pitää olla riittävät virkistysalueet. Uutta asumista ei saa toteuttaa viherkaistoja tuhlaamalla. Lisärakentamiselle löytyy luovempia ratkaisuja.

  Käytännössä kaupunki muuttuu laitojaan kohti toisenlaiseksi, vaikka väkeä olisi paljonkin. Keskustaa ei voi monistaa kaupungin laidoille. Idän vahvuudet pitää siksi tunnistaa suunnittelun pohjaksi. Poimin esimerkin kulttuuritarjonnasta.

  Voi kysyä, kuinka paljon idässä järjestetään erilaisia monipuolisia konsertteja ja taidenäyttelyitä ja teatteriesityksiä. Tarjontaa voi verrata siihen, mitä on koettavissa kantakaupungissa. Sitten voi kysyä, onko uskottavaa, että keskustan laaja kulttuuritarjonta laajenee itään. Uskottavaa se ei ole.

  Jos vertaa suunnitteilla oleviin asukasmääriin, idässä ei ole tällä hetkellä yhtään liikaa virkistysalueita. Ei niitä liikaa ole muutoinkaan. Luontoa ei saa poistaa rakentamisen tieltä.

  VastaaPoista
 6. Tämän päivän yleiskaavakäsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa ei lisännyt luottamustani politiikkaan. Lautakunta teki joitakin pieniä muutoksia, mutta koillisen vihersormen suhteen parannuksia ei tullut. Erityisen harmissani olen siitä, ettei yhtään eriävää mielipidettä jätetty.

  Päätöstiedote: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatostiedote/2016/Ksv_2016-06-14_Kslk_22_Pt/index.html

  VastaaPoista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.