Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Virasto aloittaisi yleiskaavan toteuttamisen viheralueista

KSV:n ehdotus lähiaikoina toteutettaviksi yleiskaavakohteiksi.
Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet olivat kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltävänä 9.5.2017. KSV:n raportti painopisteistä on ladattavissa päätöstiedotteesta.

Lautakunta päätti merkitä raportin tiedoksi yhtenä vaihtoehtona ja korostaa, että painopisteet määritetään valtuuston strategiatyön pohjalta. Lisäksi lautakunta korosti, että kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.

Entä millaisia olivat lautakunnalle esitetyt uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet? Virasto oli nostanut ensi vaiheen kohteiksi on useita luonto- ja viheralueita erityisesti Itä-Helsingissä, vaikka kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan ensin tulee tiivistää kaupunkirakennetta jo rakennetuilla alueilla eikä luonto- ja viheralueita asemakaavoiteta rakentamiseen ennen kuin muunlainen yleiskaavavaranto olisi loppunut.

Valtuuston yleiskaavakäsittelyn yhteydessä hyväksymä ponsi.
Kohteet, joihin virasto haluaa ensimmäisessä vaiheessa asemakaavoittaa rakentamista ovat Vihdinbulevardi, Tuusulanbulevardi, Laajasalonbulevardi (Yliskylä), Latokartano, Roihupelto-Viilarintie (Karhunkaataja ym.), Vartiosaari, Puotilanranta, Rastilan keskusta ja Meri-Rastilan länsirannan metsä sekä Malmin lentokenttä.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaviksi bulevardeiksi virasto oli valinnut kohteita, joihin valtion viranomaiset eivät olleet hakeneet muutosta hallinto-oikeudesta. Jostain syystä valtion viranomaisten luonto- tai kulttuuriympäristöistä tekemillä valituksilla ei ole vastaavaa vaikutusta. Yleiskaavasta on jätetty myös Vartiosaarta, Latokartanon aluetta ja Malmin lentokenttää koskevia viranomaisvalituksia, mutta nämä eivät ole estäneet virastoa ottamasta näitä toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopistealueiksi.

Monissa viraston esittämistä kohteista on vähintäänkin ekologisiin yhteyksiin liittyviä ongelmia. Osa näistä on korjattavissa suunnittelun keinoin esimerkiksi rakennettavaa aluetta metsäisistä kohdista supistamalla.

Joissakin kohteissa rakentaminen tuhoaisi ympäristön niin kokonaisvaltaisesti, että suunnittelun jatkamisesta tulee ymmärtää luopua. Tällaisesta esimerkkinä on Vartiosaari, jonka rakentaminen katkaisisi Laajasalosta alkavan, Ramsinniemen ja Meri-Rastilan kautta Mustavuoreen ja Sipooseen jatkuvan vihersormen. Vartiosaaresta tarkemmin tässä Museoviraston tiedotteessa.

Latokartanon osalta rakentaminen aiheuttaisi ilmeistä haittaa kansainvälisesti arvokkaan Viikki-Vanhankaupunginlahden alueen linnustolle. Uudenmaan ELY-keskus onkin tältä osin hakenut hallinto-oikeudelta muutosta yleiskaavaan.

Viikistä Kivikkoon jatkuvan vihersormen ekologisina käytävinä toimivat metsäselänteet on suunnitelmassa osoitettu rakennettaviksi niin Viikintien pohjois- kuin eteläpuolellakin. On ristiriitaista, että toteuttamisohjelmassa metsäalueen osalta puhutaan sekä vihersormen kehittämisestä että rakentamisesta tulevaisuudessa. Toteutusohjelman valmistelun lähtökohtana tulee olla niin tämän kuin muidenkin vihersormien säilyttäminen ja katkeamisen estäminen.
 
Painopistetarkasteluun oli Puotilanrannan ja Rastilan keskustan oheen lisätty Meri-Rastilan länsiranta, jota toteuttamisohjelman aiemmassa versiossa (13.12.2016) ei ollut. Meri-Rastilassa on tällä hetkellä meneillään asukasmäärän lähes kaksinkertaistava asemakaavahanke, jonka luonnoksen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.4.2017. Kyseisen hankkeen vuoksi Meri-Rastilassa on täydennysrakentamismahdollisuuksia useiksi vuosiksi.

Meri-Rastilan länsirannan metsä tuleekin poistaa painopistealueista, koska alueen kasvava väestö tarvitsee riittävästi virkistysalueita. Metsäalue toimii luontevasti myös Rastilan leirintäalueen paikalle muuttavien asukkaiden lähimetsänä. Samoin kuin Vartiosaaren myös Meri-Rastilan länsirannan rakentaminen katkaisisi Sipooseen asti ulottuvan vihersormen.

Meri-Rastila ja Rastila KSV:n toteuttamissuunnitelmassa.
Puotilanrannassa sijaitsee tällä hetkellä venesatama eikä siellä sen vuoksi ole ilmeisiä luontoarvoja. Sen osalta rakentamisen mahdolliset haittavaikutukset liittyvät ruoppauksiin ja merentäyttöihin sekä venesatamalle etsittävään korvaavaan paikkaan. Alueen suunnittelussa tuleekin varmistaa, ettei Vartiokylänlahden meri- tai rantaluontoa tarpeettomasti kuormiteta.   

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteissä viitataan myös saaristoraitiotiehen, joka on linjattu kulkemaan metsä- ja kulttuuriympäristöjen läpi. Ramsinniemessä voi paikan päällä todeta, ettei raitiotie sinne edes mahtuisi. Peruste raitiotiestä luopumiselle löytyy jopa toteuttamisohjelmasta (sivu 34, kohta Toteutettavuus), jossa todetaan näin: "Vartiosaaren kytkeminen idän suuntaan sillalla on varsin kallista korkeuserojen takia. Raitiotien jatkaminen Vuosaareen on erittäin haasteellista myös Ramsinniemen ja Rastilan katuverkon ahtauden takia."

Kohta kautensa lopettava valtuusto hyväksyi Helsinkiin useita luontoalueita uhkaavan yleiskaavan. Pian aloittavalta uudelta valtuustolta toivoisi viisautta suunnata yleiskaavan toteuttamista niin, että Helsingin metsä- ja rantaluonto säilyisi ja rakentamisen asemakaavoitus aloitettaisiin hyväksytyn ponnen mukaisesti jo rakennettujen alueiden tiivistämisestä.  

3 kommenttia:

 1. Pelkästään Itäkeskuskin on melkein asumaton, yksi tornitalo matalien halpahallien, parkkialueiden ja moottoritieramppien keskellä?

  VastaaPoista
 2. Kiitos Hanna-Leena kun jaksat lähettää tietoa tuosta tuhosuunnittelusta!

  VastaaPoista
 3. Risto Rautavahan tuota laivaa vie, eikä Sinnemäki joka Soininvaaran mukaan on pelkkä virkamiesten kumileimaisin, josta sen takia niin virastossa tykätään. Ja Rautavan EI-ääni tuosta listasta nousee. Olisipa Hesarissa joku joka seuraisi kuntapolitiikkaa samalla tavalla, eikä vain joku joka herää vaaleihin kirjoittelemaan sitä mitä poliitikot haluavat.

  Vapaavuorikin selvästi puhui mitä oletti äänestäjien haluavan kuulla, mutta nyt puheet ovat peruskokoomuslaisen autopuolueen jäsenen. Vihreistä kukaan ei edes yritä kommunikoida äänestäjien suuntaan.

  VastaaPoista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.