Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

lauantai 26. syyskuuta 2020

Syitä säilyttää Meri-Rastilan metsä nykyisellään

Meri-Rastila 26.9.2020
 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 29.9.2020 Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita, joissa mukana on asuinalueen rakentaminen Meri-Rastilan metsään. Asia jää todennäköisesti vähintään viikoksi pöydälle.

Nyt kannattaa vedota lautakuntaan metsän säilyttämiseksi. Jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot löytyvät täältä.

Tässä muutamia perusteluja metsän säilyttämisen puolesta:

Tilanne on toinen kuin osayleiskaavan hyväksymisen aikoihin

Kun Meri-Rastilan länsirannan metsän osayleiskaava joulukuussa 2013 hyväksyttiin valtuustossa niukasti, moni perusteli suunnitelman puolesta äänestämistä väitteellä, ettei vaihtoehdoksi tarjottu Meri-Rastilan rakennetun alueen täydentäminen olisi mahdollista. Nyt täydennysrakentamisen suunnittelu on pitkällä, joten kaupunkirakenteen levittämisestä metsään tulee rehellisyyden nimissä luopua.

Täydennysrakentamisen myötä kasvava asukasmäärä tarvitsee myös riittävät virkistysalueet.
 
Meri-Rastilan metsä on osa seudullista vihersormea

Meri-Rastilan metsä on osa Laajasalosta Vartiosaaren ja Ramsinniemen kautta Mustavuoreen ja Sipooseen jatkuvaa seudullista vihersormea. Luontoarvot ja luonnon kytkeytyneisyys on jo yksinäänkin riittävä syy luopua osayleiskaavan mukaisesta rakentamisesta.

Myös Margus Ellermaa on Helsingin kaupungin julkaisussa Helsingin merkittävät lintualueet ja pesimälinnusto kiinnittänyt huomiota kytkeytyneisyyden merkitykseen. Meri-Rastilan metsän osalta hän toteaa: "Alueen huomioon ottamisen kannalta on tärkeää: koko alueen, etenkin soistuvien alueiden säilyminen luonnontilaisena; runsas lahopuusto; alueen kytkeytyneisyys." (Julkaisu on ladattavissa täältä.)
 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kaupunkiluonnon säilyttämistä

Helsingin kaupunki on aloittamassa ilmastohätätilajulistuksen valmistelun. Julistuksen lisäksi tarvitaan toimia ja kaupunkiluonnon säilyttämisellä on tässä tärkeä asema. Helsingin kaupunki on itsekin myöntänyt tämän yleiskaavan ilmastovaikutusten raportissa. Tässä on lainaus raportista: ”Hiilinielut osaltaan perustelevat viheralueiden olemassa olon tärkeyttä ja rakentamispaineen suuntaamista jo valmiiksi rakennettuihin ympäristöihin näitä tiivistäen.”
 
Meri-Rastilan metsässä on erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymiä

Faunatican raportissa (Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020) Meri-Rastilan metsä oli yksi Vuosaaren kolmesta erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen keskeisestä elinympäristöstä. Lahokaviosammal on luonnonsuojelulain 47 pykälän mukaan erityisesti suojeltava laji, jonka ”säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty”, ja toiseksi luontodirektiivin liitteessä II listattu laji.
 
Lahokaviosammal Meri-Rastilassa (Faunatica)

 
 
Lahokaviosammal johtopäätökset (Faunatica)

Metsä on tärkeä asukkaille

Tutkimukset ovat osoittaneet luontoalueiden läheisyyden tasaavan sosioekonomisten ryhmien välisiä terveyseroja. Metsät ja muut luontaiset alueet siis vähentävät eriarvoistumista pelkällä olemassaolollaan.

Korona-aika on osoittanut, että luonnontilaisen kaltaisia virkistysalueita on asukasmäärään nähden liian vähän. Mobiilidataan perustuvassa selvityksessä Meri-Rastilan metsä oli yksi niistä alueista, jotka koronatilanteen vuoksi ruuhkautuivat keväällä 2020 ulkoilijoista.
 
Lopuksi
 
Kun Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita keväällä 2020 sai kommentoida Kerro kantasi -palvelussa, sadoissa kommenteissa vaadittiin Meri-Rastilan metsän säilyttämistä luontaisena. Nyt on mahdollisuus päättää luopua rakentamisen suunnittelusta ja osoittaa, että asukkaita kuullaan eikä vuorovaikutus jää pelkäksi näytökseksi.

7 kommenttia:

 1. Kiitos näistä varteenotettavista näkökohdista. Meri-Rastilan metsän rakentaminen olisi jälleen yksi osoitus grynderivetoisesta, alueen - ja yleisemminkin Helsingin asukkaiden näkemysten ja alueellisen tuntemuksen huomiotta jättämisestä. Tämä suuntaus on saatava loppumaan ja blogissa esitetyt asiat vietävä joukolla valtuutettujen tietoon. Itse aion viedä asiaa eteenpäin, kiitos yhteystiedoista. Ihmetyttää, että samalla kun kaupungin ”osallistuvaa demokratiaa” hehkutetaan puheissa, postaukset, louhinnan, kalliit maansiirtotyöt oikeasti kaupunkilaiseen tiheään rakentamiseen soveltumattomilla mailla viedään arroganteilla grynderien ohjaamalla päätöksenteolla läpi.

  VastaaPoista
 2. Hei, tähän voisi myös ottaa mukaan muun Vuosaaren rakentamisen. Kallvikintien ja Fallbackan metsäaluehan on nyt ilmeisesti jo päätetty rakentaa, joten ulkoilualueet häviävät jo sieltä.

  VastaaPoista
 3. Viheralueet säästettävä28. syyskuuta 2020 klo 19.35

  Voi tätä uutteruutta, kun kaupunkisuunnitteluvirasto muuttaa kaikki merelliset luontoalueet yksi toisensa jälkeen kaavarungoiksi ja täydennysraketamiseksi. Lisäksi kehitetään reitistöä ja palveluita.

  Ei todellakaan tarvitse kehittää mitään reitistöjä eikä palveluita! Vartiokylänlahti on hieno virkistysalue, ja mitä vähemmän kaupunki sitä kehittää, sitä parempi.

  VastaaPoista
 4. Kyseessä ympäristörikos29. syyskuuta 2020 klo 9.42

  Rastilan metsän tuhoaminen ja rantojen rakentaminen olisi ympäristörikos. Jos metsä rakennetaan, asiasta päättäneet pitää saada siitä vastuuseen. Päättäjien tulisi harkita vielä kertaalleen, minkälaisen jäljen he haluavat Helsinkiin jättää.

  VastaaPoista
 5. Mä lähetin sähköpostilla vetoomuksen päättäjille. Suosittelen teitä kaikkia tekemään saman. Vain sillä äänellä on merkitystä, jonka nuo päättäjät kuulevat.

  VastaaPoista
 6. Yezz! Just kuulin radiouutisista, että metsä on otettu pois rakentamisesta! Jotain sentään osataan päättää oikein.
  Hyvää loppusyksyä Sinulle.

  VastaaPoista
 7. Kunnallisvaalit ovat selvästikin tulossa, mutta kaikki lasketaan. Neljässä vuodessa ehtii saada paljon pahaa aikaan. Kunnallisvaaleja pitäisi ruveta Helsingissä pitämään vuoden välein.

  VastaaPoista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.