Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

torstai 7. helmikuuta 2013

Muistiinpanoja Meri-Rastilan aluefoorumista 4.2.2013

Tristan Hughes ja Marcelo Diez Gutiérrez, kuva Olli Vento.

Arkkitehdit Tristan Hughes ja Marcelo Diez Gutiérrez kommentoivat kaupunkisuunnitteluviraston Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotusta maanantaina 4.2.2013 pidetyssä aluefoorumissa. Ammattilaisina he myös tulkitsivat viraston kuvamateriaalia. Hughes esimerkiksi muistutti, ettei havainnekuvassa näkyviä puita olisi todellisuudessa, sillä ne olisi kaadettava rakentamisvaiheessa.

Hughes ja KSV:n ehdotus
Hughes ja OURCity
 
Koska Hughes ja Diez Gutiérrez olivat mukana OURCity-ryhmässä tekemässä Meri-Rastilaan vaihtoehtoista kaavasuunnitelmaa, he myös vertailivat virallista ehdotusta OURCity-ehdotukseen.  Kummallakin suunnitelmalla on sama strategia asumismuotojen, pysäköintijärjestelyjen ja asukasmäärän suhteen.

Hughes totesi, että vaikka kaupunkisuunnitteluviraston perusajatus on, että Meri-Rastilaa pitäisi kehittää, olisivat osayleiskaavaehdotuksen vaikutukset päinvastaisia. Suunnittelun lähtökohta on kestämätön, koska se sivuuttaa jo olemassa olevat rakenteet. Muualla suunnittelu lähtee nimenomaan olemassa olevien rakenteiden hyödyntämisestä. Täydennysrakentamisessa tulisi paitsi rakentaa uutta myös kohentaa vanhaa.

Diez Gutiérrez näkee viheralueet Helsingin voimavarana. Hän muistutti, että niiden on oltava riittävän laajoja säilyäkseen laadukkaina. Jos kaupunki jatkaa levittäytymistään viheralueille, myös jäljelle jäävän luonnon laatu kärsii.

Diez Gutiérrez kertoi, että Barcelonassa aukiot, joilla on kirkko, ovat asukkaille tärkeitä ja Helsingissä metsillä voisi olla vastaava merkitys. On hyvä, että tällaiset paikat ovat asukkaiden tavoitettavissa – esimerkiksi Meri-Rastilan luontoalueelle tullaan myös muualta Helsingistä.

Yleisökeskustelussa ihmeteltiin, miksi virasto puhuu alueen arvon noususta, vaikka osayleiskaavaehdotus toteutuessaan tuhoaisi kaikkein arvokkaimman osan Meri-Rastilaa. Samalla muistutettiin, ettei KSV:n tekemissä havainnekuvissa näy pysäköintijärjestelyjä. Sen sijaan OURCity-suunnitelmassa pysäköinti on otettu huomioon, vaikka virasto on muuta väittänyt.

Hughes ihmetteli, miksi kaupunki on ikään kuin päättänyt, etteivät rakennusliikkeet saisi myytyä OURCity-suunnitelman pohjalta toteutettuja asuntoja. Hän lisäsi, ettei ole kuullut rakennusliikkeiden tällaista väittäneen. Yleisöstä muistutettiin, ettei kaupungin tehtävänä ylipäätään ole toimia rakennusliikkeiden toiveiden mukaisesti. Samalla todettiin, että jos rakennusliikkeet eivät olisi halukkaita tiivistämään jo rakennetuille alueille, voitaisiin Helsingin yleiskaavoitus lopettaa heti alkuunsa, sillä sen lähtökohtana on täydennysrakentaminen.    

Hughes ja Diez Gutiérrez kiteyttivät mielipiteensä viraston osayleiskaavasta neljään kommenttiin:

1.       Osayleiskaavaehdotus käyttää kaupungin vihreitä resursseja epäreilusti niin merirastilalaisten kuin muidenkin helsinkiläisten näkökulmasta.
2.       Ehdotus ei hyödytä yhteisöä. Se ei paranna aluetta eikä siinä kaavoituksen keinoin käsitellä Meri-Rastilaa kokonaisuutena.
3.       Viraston ehdotuksen lähtökohta on kestämätön.  Ensimmäinen ja kaikkein tärkein suunnitteluvaihe sivuuttaa vihreän ajattelun kokonaan – kyse on pelkästä kaupunkirakenteen levittämisestä.
4.       KSV:n suunnittelustrategia on vanhanaikainen, koska siinä on hyödynnetty vain niukasti asukasosallistumista tai monialaista osaamista.
   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.