Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

perjantai 1. marraskuuta 2013

Taas avoin kirje kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Yksityiskohta muinaisrannasta, kuva Olli Vento.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 5.11.2013. Lähetin tänään lautakunnan jäsenille ja varajäsenille alta löytyvän viestin:


KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE MERI-RASTILAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEEN LIITTYEN

Meri-Rastilan länsirannan rakentaminen ei ole ratkaisu väitettyyn eriytymisongelmaan

Oletan, että osayleiskaavahankkeen taustajoukot tulevat vetoamaan Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä olleeseen artikkeliin ”Kantaväestön pakoa”.

Olen lukenut artikkelin, mutta en ota tässä kantaa sen sisältöön. Korostan vain, että tulkintojen ja mahdollisten toimenpiteiden suhteen tulisi olla varovainen. Esimerkiksi Meri-Rastilan osalta tulisi muistaa, ettei aluetta voi kehittää heikentämällä sen vahvuuksia. Metsä on keskeinen osa Meri-Rastilan identiteettiä. Se voisi olla samanlainen vetovoimatekijä kuin Keskuspuisto – kunhan rakentamisuhka ensin poistuisi.   

Jos kantaväestön toivotaan pysyvän Meri-Rastilassa, on osayleiskaavaehdotus hylättävä. Jos hiihtäjiltä viedään profiililtaan kiinnostava 2,5 km latu ja koiranulkoiluttajilta tutut polut, he lähtevät. Luonto- ja ulkoilualueet ovat monille meistä olleet tärkein syy asuinpaikan valintaan.

Jos Meri-Rastilan asukasrakennetta halutaan muuttaa hallitusti, se ei onnistu levittämällä kaupunkirakennetta metsään, vaan tiivistämällä jo olemassa olevaa asuinaluetta. Metsäalueelle rakentaminen johtaisi hallitsemattomaan asukasrakenteen muuttumiseen ja entistä suurempaan eriytymiseen, kun ne, joilla siihen on mahdollisuus, muuttaisivat pois Meri-Rastilasta.  

Meri-Rastilan kasvutavoite on saavutettavissa OURCity-suunnitelmalla

Laiturilla 11.4.2013 pidetyssä Itä-Helsingin puhuttavimmat suunnitelmat -tilaisuudessa Vuosaari-projektin silloinen vetäjä Ilkka Laine kertoi, että Vuosaaressa asuu nyt 36.000 helsinkiläistä, kun määrä tulevaisuudessa voisi olla 40.000. OURCity-suunnitelmalla pystyttäisiin siis kattamaan noin puolet koko Vuosaareen tavoitellusta 4.000 asukkaan kasvutavoitteesta.

Meri-Rastilassa asuu tällä hetkellä runsaat 5.000 henkilöä. Vaihtoehtokaavan pohjalta toteutetulla tiivistämisellä Meri-Rastila osallistuisi kasvutalkoisiin väkilukuun suhteutettuna muuta Vuosaarta huomattavasti enemmän.

On myös muistettava, että Vuosaaresta ja myös Meri-Rastilasta löytyy valmiiksi kaavoitettuja rakentamattomia tontteja, joille osa 4.000 asukkaan väestönkasvusta tulee kohdistumaan. Lisäksi Vuosaareen ollaan joka tapauksessa suunnittelemassa asuntorakentamista myös mm. keskustaan.

Lautakunnalle 24.10.2013 lähettämäni kirje 

Muissa asioissa viittaan lautakunnan jäsenille ja varajäsenille 24.10. lähettämääni viestiin, jossa olen vastannut muutamiin vuorovaikutusraportin ja muiden asiakirjojen kohtiin. Koko raporttiin en käytettävissäni olleella ajalla pystynyt vastaamaan, mutta poimimani asiat riittävät mielestäni osoittamaan, ettei vuorovaikutus ole aidosti toteutunut.

Laajamittaisempi vuorovaikutusraportin tarkastelu olisi kuitenkin ollut – ja on yhä – mahdollinen.       

Viime viikolla kaupunkisuunnittelulautakunnalle lähettämäni kirje löytyy myös täältä:


Lopuksi

Pyydän, että kaupunkisuunnittelulautakunta hylkää Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksen, jossa on esitetty asuinrakentamista Meri-Rastilan identiteetin kannalta keskeisimmälle alueelle - länsirannan biologisesti ja geologisesti arvokkaaseen virkistysmetsään.

Vaadittu asukasmäärän lisäys on mahdollista toteuttaa Meri-Rastilaan OURCity-suunnitelman avulla. Vaihtoehtokaava tuottaisi alueelle asuntoja sekä varmemmin että nopeammin, sillä asukkaiden lisäksi myös luontojärjestöt ovat asettuneet tukemaan sitä.

Helsingissä 1.11.2013

Hanna-Leena Ylinen
1 kommentti:

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.