Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

lauantai 18. tammikuuta 2014

Mielipide Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Uudemaan 4.vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.1.2014 saakka. Alla on 13.1. Uudenmaan liitolle lähettämämme mielipide.

Mielipide Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Maakuntakaavoituksessa on tärkeää turvata Helsingin keskeiset vihersormet, jotka jatkuvat edelleen muualle Uudellemaalle. Kyse on osasta maakunnallisesti arvokasta viherkokonaisuutta, jonka merkitys korostuu tulevaisuudessa niin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen kuin ilmastonmuutoksenkin vuoksi. Keskeisten vihersormien merkitys ekosysteemipalveluiden riittävän tason turvaamiselle on huomattava.

Mitä enemmän ihmisiä alueelle muuttaa, sitä suuremmaksi kasvaa pääkaupunkiseudulla hyvin toimivan viherrakenteen maakunnallinen merkitys.

Kaavoitustyössä olisi hyvä käyttää apuna esimerkiksi seuraavia lähteitä:

1) Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma vuosille 2013-2020. Toimintaohjelmasta luonnon puolesta ja ihmisen hyväksi on taustoitusta ympäristöministeriön verkkosivuilla:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Uusi_toimintaohjelma_luonnon_puolesta_ja%284143%29

2) Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian sivulla 17 on kohdassa 3.2 linjattu hyvin maankäyttöä koskevia asioita. Seuraavassa on linkki strategiaan verkkosivustolle hsy.fi:
http://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/Julkaisut/10_2012_paakaupunkiseudun_ilmastonmuutokseen_sopeutumisen_strategia.pdf

3) Helsingin osalta maakuntakaavassa tulisi ottaa huomioon Lumo-ohjelman periaatteet, jotka löytyvät esitteestä ”Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, toimintaohjelma vuosille 2008 – 2017”. Esite on ladattavissa täältä: 

Maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tukevat laajojen ja vetovoimaisten virkistysalueiden säilyttämistä ja kyseisiä virkistysalueita yhdistävän viherverkoston jatkuvuutta.

Myös Kivinokan, Meri-Rastilan ja Talin luontoalueiden säilyttäminen osana viherrakennetta olisi perusteltua, jotta yhdyskuntarakenne toimisi hyvin tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta.

Lisäksi on keskeistä ottaa huomioon Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskevassa ympäristöministeriön päätöksessä annetut jatkosuunnitteluohjeet päätöksen sivulta 74.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.