Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

torstai 1. joulukuuta 2016

Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

Ramsinniemi 19.11.2016
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on nähtävillä ja siitä on mahdollista jättää muistutuksia 9.12.2016 asti. Sähköisesti lähetettävien muistutusten on oltava perillä viimeistään klo 14, postitse lähetettyjen osalta riittää 9.12.2016 postileima. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Lähetin alta löytyvän lyhyen Vartiosaarta, Ramsinniemeä ja Meri-Rastilaa koskevan muistutuksen Uudenmaan liiton sähköpostiosoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi:


Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

Olen tutustunut Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaan Vartiosaaren, Ramsinniemen ja Meri-Rastilan osalta. Kiitän maakuntaliittoa siitä, että Helsingin kaupungin taholta tulleesta paineesta huolimatta Vartiosaaressa on säilytetty valkoisen alueen merkintä ja Ramsinniemessä virkistysalue- ja luonnosuojelualuemerkinnät. Ramsinniemi on lisäksi maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja Vartiosaari valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).


Paineesta huolimatta Ramsinniemen merkinnät on syytä säilyttää myös valmisteilla olevassa Uusimaa-kaavassa 2050, koska niemen luonto- ja kulttuuriarvot tulee turvata myös pidemmällä tähtäimellä. Vartiosaaren osalta valkoisen alueen merkinnän voi vaihtaa virkistysaluemerkinnäksi.


Uudenmaan ELY-keskus nosti Helsingin yleiskaavaehdotuksesta 18.2.2016 antamassaan lausunnossa Ramsinniemen ja Vartiosaaren seudullisen merkityksen osana laajempaa viherjärjestelmää. Samaan viherjärjestelmään kuuluu myös Meri-Rastilan metsä, jonne tällä hetkellä on osoitettu merkinnät viheryhteydestä ja taajamatoiminnoista. Metsästä melko laaja osa on mukana Helsingin uudessa luonnonsuojeluohjelmassa ja olisi luontevaa huomioida metsän merkitys luonnolle ja asukkaille muuttamalla taajamatoimintojen alue jälleen virkistysalueeksi.


Helsingissä 01.12.2016


Hanna-Leena Ylinen (kotikunta Helsinki)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.