Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

maanantai 20. helmikuuta 2017

Mielipide Hallkullanniemen länsirannan ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Halkullanniemen ja Nuottasaaren välinen silta. 11.2.2017
Uutelassa sijaitsevien Halkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä saa jättää mielipiteitä 3.3.2017 mennessä. Suunnitteilla on alueen avaamista virkistyskäyttöön sekä kaksi omakotitaloa.

Alla on 20.2.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon lähettämäni mielipide (valokuvat eivät olleet mukana lähetetyssä viestissä):


MIELIPIDE HALKULLANNIEMEN LÄNSIRANNAN JA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Virkistyskäytön tulee perustua jo olemassa oleviin polkuihin 

Olen tutustunut Hallkullanniemen länsirannan ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja käynyt maastossa tarkistamassa, millaisesta alueesta kaavassa on kyse.

Alue on yksityisomistuksessa ollessaan säilynyt poikkeuksellisen hyvin luonnontilaisena. Luonto tulee turvata myös alueen virkistyskäyttöön avaamisen jälkeen. Tämä on mahdollista pitäytymällä suunnittelussa jo olemassa oleviin kulkureitteihin ja ohjaamalla virkistyskäyttöä niin, että se pysyy reiteillä.

Halkullanniemeä. 11.2.2017
Kahdesta omakotitalotontista on luovuttava 

Luonnon turvaaminen edellyttää luopumista Hallkullanniemen länsirannalle suunnitelluista kahdesta omakotitalotontista. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu virkistysalueeksi eikä ympärivuotinen asuminen sovi yhteen virkistyskäytön kanssa. Uutelaan ei saa synnyttää samanlaista tilannetta kuin Lohiniemenrantaan, jossa rantaa on pala palalta yksityistetty. Näin lähelle rantaa rakentaminen on myös vanhanaikaista, sillä ilmastonmuutos tulee lisäämään tulvariskejä. Suosittelen tutustumista arkkitehti SAFA Kari Silfverbergin artikkeliin: http://www.rakennustieto.fi/lehdet/ry/index/lehti/P_343.html 

Hallkullanniemen länsiranta rajautuu luonnonsuojeluohjelmassa suojeltavaksi esitettyyn alueeseen ja omakotirakentamisen sijaan se tulee liittää osaksi suojelualuetta, johon se luontoarvojensa puolesta kuuluu. Kahden omakotitalon rakentamista ei voi perustella Helsingin asuntotilanteella. Kaupungin taloudellinen tilanne ei myöskään edellytä tonttien myymistä.

Halkullanniemen länsirantaa. 11.2.2017
Alueen luontoarvot on kartoitettava 

Luontotietojärjestelmään Hallkullanniemi on merkitty I arvoluokan lepakkoalueeksi sekä I arvoluokan sammakko- ja matelija-alueeksi. Vaikka järjestelmään ei ole merkitty alueelle linnusto- ja metsäarvoja, on niitä siellä löydettävissä. Halkullanniemen länsirannalla on runsaasti eri-ikäistä lahopuuta, joissa on merkkejä mm. palokärjen ruokailuista. Myös alueen kasvava puusto on osittain huomattavan vanhaa ja joidenkin kilpikaarnamäntyjen ympärysmitta on selvästi yli kaksi metriä. Lisäksi rannalla on tervalepikko, jonka säilyminen on turvattava.

Luontotietojen puutteellisuus johtuu todennäköisesti alueen aiemmasta yksityisomistuksesta. Luontotiedot tuleekin saattaa ajan tasalle ja tehdä esimerkiksi METSO-selvitykset. Kaavassa on syytä osoittaa keskeiset arvokohteet turvaavilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä.

Palokärki on vieraillut rungolla. 11.2.2017
Vapaa-ajan rakennuksen purkaminen on hoidettava ympäristöä vaurioittamatta 

Myös Nuottasaaren osalta on tärkeää, että kulkeminen rajoitetaan poluille, jottei alueen sammalta ja jäkälää tallota.

Erityisen tärkeää on huolehtia, ettei Nuottasaaressa purettavaksi esitetty vapaa-ajanrakennuksesta pureta luonnonympäristöä vaurioittaen. Rakennus on suunniteltu luontoon hyvin asettuvaksi. Jos se purettaisiin nykyaikaisilla menetelmillä, vahingot olisivat mittavia. Mikäli purkamiseen päädytään, se tulee tehdä mahdollisimman haitattomasti käsityönä ja huolehtia tarvikkeiden ja purkujätteiden kuljettamisesta vesiteitse.

Purettavaksi suunniteltu vapaa-ajan rakennus. 11.2. 2017
Lopuksi 

Hallkullanniemen länsirannan ja Nuottasaaren suunnittelussa on syytä edetä maltilla. On eduksi, jos kaupungista löytyy myös erämaisia virkistysalueita.

Helsingissä 20.02.2017

Hanna-Leena Ylinen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.