Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

sunnuntai 12. maaliskuuta 2017

Vaalit tulossa?

Rantaluontoa Ramsinniemessä. 19.11.2016

Kun edellisten kuntavaalien alla törmäsin kysymyksiin äänestyssuosituksista, ei vastaaminen ollut vaikeaa. Tärkeintä oli olla äänestämättä Kokoomusta tai demareita, jotka silloisessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa olivat kannattaneet Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaa.

Vuoden 2017 vaaleissa suositusten antaminen on vaikeampaa, sillä istuvassa valtuustossa lähes kaikki ryhmät ovat olleet tukemassa päätöksiä, joiden toteutuminen heikentäisi Helsingin kaupunkiluontoa.

Vertasin puolueiden kaupunkiluontoon liittyviä kannanottoja niiden toimintaan kuluvalla valtuustokaudella. Tässä tulos (poiminnat ohjelmista kursiivilla):


Kokoomus:

Kokoomuksen vaaliohjelma julkaistaan vasta 17.3. Mitä tahansa siinä kaupunkiluonnosta sanotaankin, tärkeintä on muistaa, että kuluvalla vaalikaudella Kokoomus on johdonmukaisesti tukenut kaupunkimetsiin, rannoille ja saariin rakentamista ja tulee erittäin suurella todennäköisyydellä tekemään niin vastaisuudessakin.

Vihreät:

"Vihreät rakentavat Helsingistä kansainvälistä pääkaupunkia, joka on edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja jossa kaupungin ainutlaatuinen ympäristö säilyy seuraaville sukupolville. Haluamme Helsingin, jossa pidetään huolta kaikista kaupunkilaisista, niin nuorista kuin vanhoistakin.

Vihreiden visio viihtyisästä, toimivasta kaupungista, jossa on tarpeeksi asuntoja ja viheralueita, on edennyt suurin harppauksin. Samalla olemme turvanneet hallituksen leikkauksilta kaupunkilaisten palveluja kuten päivähoitoa."


Ohjelmassa mainittu "tarpeeksi viheralueita" tarkoittaa ilmeisesti nykyistä selvästi pienempää määrää, koska kuluvalla kaudella vihreät ovat profiloituneet Helsingin viheralueita huomattavasti leikkaavan yleiskaavan puolustajina.

Puolueen yleiskaavaan liittyvää retoriikkaa voi pitää jopa tragikoomisena, Osmo Soininvaaran mukaan yleiskaava on vihreille valtava voitto ja Hannu Oskala kuvaa kaavaa suorastaan vallankumoukselliseksi.

Johdonmukaisesti luonnon puolella vihreistä ovat olleet ainoastaan Jarmo Nieminen ja Leo Stranius. Rehellisyydestä voi antaa pisteen valtuuston jättävälle Outi Alanko-Kahiluodolle, joka Ylen haastattelussa kertoi potevansa yleiskaavasta huonoa omaatuntoa.

Todennäköisesti puolueen tulevakin ryhmä on pikemminkin Soininvaaran ja Oskalan kuin Niemisen ja Straniuksen linjoilla. Puolueen houkuttelevuutta vähentää myös myös pormestariehdokas Anni Sinnemäki, joka nykyisessä tehtävässään kaupunkisuunnitelusta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana on ollut esittelemässä useaa kaupunkiluonnolle tuhoisaa suunnitelmaa.

SDP:

"Helsingillä on yli sata kilometriä rantaviivaa. Voimme olla ylpeitä siitä, että merenrannat ovat kaikkien helsinkiläisten käytössä. Näin tulee olla jatkossakin. Helsingin edustan saaria on otettava edelleen virkistyskäyttöön. Metsä on viihtymisen, virkistymisen ja jopa mielenterveyden lähde. Kaupungin kasvaessa on pidettävä huoli siitä, että puistot, metsät ja rannat ovat jatkossakin helsinkiläisten helposti saavutettavissa."

Demarit ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kannattaneet rakentamista kaupunkimetsiin ja ranta-alueille. Sosialidemokraateilla on läheiset yhteydet ammattijärjestöihin, joilla puolestaan on merkittäviä omistusosuuksia esimerkiksi rakennuttajana toimivasta VVO:sta. Järjestöiltä saatava vaalirahoitus tulee siis ainakin osittain rakennusalalta, joten todennäköisesti demarit vastaisuudessakin kannattavat kaupunkiluontoon rakentamista.

Vasemmistoliitto:

"On toteutettava ratkaisuja, jotka takaavat puhtaan ilman ja terveellisen kaupunkiluonnon. Kaupungin viheralueita on suojeltava ja Keskuspuisto on säilytettävä nykyisellään. Luonnolla on itseisarvo myös kaupungissa."

Vasemmistoliitto on usein ollut kaupunkiluonnon säilyttämisen puolella, mutta myös se oli suurimman osan yleiskaavan kaupunkiluontoon osoittaman rakentamisen kannalla. Yleiskaavakäsittelyssä puolue oli valmis hyväksymään noin 95 prosenttia luontoalueille kohdistetusta rakentamisesta, sillä ainoastaan Keskuspuiston reuna-alueet saivat ryhmän heltymään.

Yksittäisistä valtuutetuista poikkeuksen teki Sami (Frank) Muttilainen, joka yleiskaavakäsittelyssä äänesti Ramsinniemen ja Vartiosaaren säilyttämisen puolesta.

Ramsinniemeen ja Vartiosaareen liittyvä äänestyskartta antaa muutenkin ehkä totuudenmukaisimman kuvan paitsi ryhmien ja valtuutettujen suhteesta kaupunkiluontoon myös ymmärryksestä kaavojen oikeusvaikutusten suhteen. Äänestyksellä päätettiin paitsi Ramsinniemen myös Vartiosaaren yleiskaavoittamisesta. Näin ollen vaikka samassa kokouksessa myöhemmin käsittelyssä ollut Vartiosaaren osayleiskaava olisi kaatunut, olisi yleiskaava (mikäli se tulee oikeuskäsittelyjen jälkeen siltä osin lainvoimaiseksi) joka tapauksessa mahdollistanut Vartiosaaren asemakaavoittamisen asuinalueeksi.

Ramsinniemeä ja Vartiosaarta koskeva äänestyskartta.
Muttilaisen lisäksi Vasemmistoliiton ehdokkaista kaupunkiluonnon puolella on ilmoittanut olevansa Mika Välipirtti.

Perussuomalaiset:

"Luonnolla on nyt ja tulevaisuudessa keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa."

Perussuomalaisella ryhmällä ei ole ollut yhtenäistä linjaa kaupunkiluonnon suhteen. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Nuutti Hyttinen on usein äänestänyt ainakin Vuosaaren luonnon puolesta.

Ryhmässä on luontoonkin liittyen nähty erikoisia koreografioita. Kaupunginhallituksen jäsenenä Jussi Halla-aho äänesti Meri-Rastilan länsirannan metsän osayleiskaavaa vastaan, mutta jo paria viikkoa myöhemmin hän valtuutettuna oli päinvastaisella kannalla. Lehteriltä pystyi näkemään, kun Halla-aho kuiskasi päätöksensä kokoomuksen Lasse Männistölle.   

RKP:

RKP:lle en löytänyt vaaliohjelmaa suomeksi enkä ruotsiksi. Tällä kaudella puolue on kaupunkiluontoon liittyvissä kysymyksissä äänestänyt vaihtelevasti.

Keskusta:

Keskustan vaaliteemoissa ei ole luontoalueisiin liittyvää kannanottoa. Puolue on kuitenkin useimmissa kaupunkiluontoon liittyvissä kysymyksissä äänestänyt betonoinnin puolesta. Parissa tiukassa äänestyksessä Keskustan kolmihenkinen ryhmä on valitettavasti ollut ratkaisijan asemassa.

Vartiosaari-äänestyksessä keskustalainen valtuutettu Terhi Peltokorpi osoitti epäluotettavuutensa lupaamalla ensin äänestää saaren säilymisen puolesta mutta päätymällä sittenkin kannattamaan rakentamista. 

Kristillisdemokraatit ja Terve Helsinki:

Kristillisdemokraateille en löytänyt Helsinkiä koskevaa ohjelmaa eikä puolueen valtakunnallinenkaan ohjelma sisältänyt varsinaisesti luontoon liittyvää teemaa. Puolue on tällä valtuustokaudella ollut pääsääntöisesti kaupunkiluonnon puolella. Planmecan koulutuskeskusasiassa ryhmä kuitenkin päätyi kannattamaan koulutuskeskuksen rakentamista rantalehtoon. Miksiköhän?

Lohiniemenrannan asemakaavan muutos, äänestyskartta.
Paavo Väyrysen Terve Helsinki -ryhmä on liittoutunut Kristillisdemokraattien kanssa. Ryhmä on Helsingin Sanomien artikkelin perusteella jo valmiiksi hajanainen. Ehdokkaina on Väyrysen lisäksi mm. kaksi entistä kaupunkisuunnittelijaa. Heistä arkkitehti Tapani Launis piti yleiskaavan teemaseminaareissa yleisöpuheenvuoroja, joissa nosti esiin huolen Helsingin rantoihin ja saariin kohdistuvasta uhkasta. Aiemmin Helsingin kaupunkisuunnittelun keskeisiin arvoihin kuului näiden säilyttäminen rakentamattomana.

Väyrynen on kuitenkin todennäköisesti arvioinut väärin liittoutuessaan kristillisdemokraattien kanssa. Vaikka esimerkiksi Launiksen näkökulma sinänsä puhuttelisi, on monia, jotka vierastavat KD:hen sisältyvää K:ta.      

SKP:

"Yleiskaava uusiksi! Asukkaiden mielipiteet sivuuttanut yleiskaava on avattava uuteen käsittelyyn. Keskuspuiston ja Vartiosaaren kaltaiset tärkeät viher- ja virkistysalueet on suojeltava."


SKP:n valtuustoryhmä on ollut kaikkein johdonmukaisimmin äänestänyt kaupunkiluonnon säilymisen puolesta. Valtuutettu Yrjö Hakasen lisäksi ryhmästä on ehdolla edellisissä vaaleissa perussuomalaisten riveistä valittu Nina Huru. Myös Huru on kuulunut luontomyönteisiin valtuutettuihin.

Kaikki yleiskaavan äänestyskartat löytyvät tästä albumista.

10 kommenttia:

 1. Ei tule mieleen mitään todellista vaihtoehtoa kääntämään kurssia. Lisää kaupunkia on kaikkien motto, vaikka joku välillä kosiskelee luontoväkeä vastustamalla jotain. Aika helppoa tuollaiset pisteet onkin kotiuttaa, koska tietää ettei vastaäänellä ole merkitystä, kun suurin osa on jo varmasti puolesta. Nieminen ja Stranius olisivat varmasti ihan aitoja luontoihmisiä, mutta onko heistä keräämään tarpeeksi kannatusta painostamaan soininvaaralaisia? Itse mietin lähinnä sitä, että voiko heitä äänestämällä saada edes jotain pieniä voittoja, koska on epärealistista odottaa mitään suurta. Itse olin mukana patoasiassa, ja siitä saatiinkin isohko asia, mutta sitten Oskala ei viitsinyt edes pakottaa asiasta keskustelua vetäen maton jalkojen alta aika monelta. Toinen asia on sitten se autopaikkanormi, joka olisi tärkeää saada kumotuksi, koska se pakottaa rakentamaan leviämällä luontoon. Autopaikkanormi on soininvaaralaistenkin listalla.

  Kuitenkin vaalit ratkeaa moskeijaan ja näkyvimpiin henkilöihin ynnä pormestarivaaliin. Vapaavuori mainostaa itseään automarkettien tappajana, mutta nyt ne automarketit rakennetaan kokoomuksen halusta keskelle kaupunkia, ja Kalasatama ja Pasila tulevatkin olemaan ruuhkaisia ja saasteisia. Tuokin on yksi esimerkki miten kokoomuslaiset käyttävät vihreitä argumentteja itselleen sopivasti jos tarjoutuu tilaisuus ilmaisiin pisteisiin, mutta samalla peitellen koko totuuden. Silmänkääntötemppuilija kohtaa Sinnemäen, joka ei saa varmaa sanaa suustaan jos pitäisi jotakin puolustaa. Valitettavasti tuo kamppailu vie julkisuuden oikeilta asioilta.

  Terve Helsinki-lista näyttää sellaiselta miinalta, että siihen en suosittelisi koskemista, koska valtuuston uskottavuus on jo nyt melko heikko. Jos sinne tulee Väyrysen lisäksi vielä jotain MV-miehiä, niin on vaara että politiikasta kaikkoaa loputkin täyspäiset. Jos Launis menisikin läpi, niin jäisi ilman valtaa, kun taas straniukset vihreissä voisivat vääntää suuren puolueen linjaa, joka vaikuttaisikin asioihin pelkän yhden miehen protestin lisäksi.


  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niemisen ja Straniuksen vaikutus vihreiden päätöksiin näkyy äänestyskartoissa. Valitettavan usein he ovat jääneet kaksin puolustamaan luontoarvoja.

   Toisinkin olisi voinut olla. Kun Nieminen loikkasi vihreisiin ja samalla jätti tehtävänsä yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen varajäsenenä, jossain lehtijutussa Otso Kivekäs antoi ymmärtää, että Niemiselle haetaan tehtävää kaupunkisuunnittelussa. Olin tuolloin toiveikas ja ajattelin tämän tarkoittavan, että Nieminen tulee Soininvaaran tilalle kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Jos näin olisi tapahtunut, luontonäkökulmalla olisi saattanut olla enemmän painoarvoa vihreiden yleiskaavanäkemyksissä eikä puolue olisi ryvettänyt mainettaan ainakaan yhtä pahasti kuin nyt.

   Poista
 2. Ketä siis pitäisi äänestää, kun suuret puolueet vihreiden johdolla tuntuvat asukkaiden mielipiteistä huolimatta haluavan kilvan rakentaa kaupungin metsät ja viheralueet täyteen asuntoja?

  Pitääkö siis äänestää kommunistista puoluetta, jos haluaa säästää Helsingin viheralueet rakentamiselta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tähän ei ole hyvää vastausta. Olisi toivottavaa, että valtuustoon tulisi valituksi luontoihmisiä puoluetaustasta riippumatta, mutta ongelmana on suhteellinen vaalitapa, jolla "hyvää" ehdokasta äänestämällä voi nostaa valtuustoon "huonon". Esimerkiksi vuoden 2012 vaaleissa, kun Jarmo Nieminen vielä oli Kokoomuksen ehdokkaana, hän saattoi saada sen verran ääniä puolueen ulkopuolelta, että niiden avulla valtuustoon pääsi Kokoomuksen listalta viimeisenä heikolla henkilökohtaisella äänisaaliilla Tatu Rauhamäki, jolla on vähäisestä suosiostaan huolimatta runsaasti valtaa.

   Poista
 3. Ympäristöpuoluetta tarvittaisiin14. maaliskuuta 2017 klo 13.14

  Helsinkiin olisi pitänyt perustaa ympäristöpuolue, koska vihreiden ja kaikkien muidenkin suurten valtuustopuolueiden ainoana tavoitteena näyttää olevan rakentaa kaupunki täyteen asuntoja.

  Tällaista liikettä ei yleiskaavan vastustamisesta kuitenkaan syntynyt. Toivottavasti yksittäiset ehdokkaat valtuustoryhmien sisällä voivat edes jotenkin vaikuttaa päätöksiin. Muuten vastuu vihreästä kaupungista jää edelleenkin vain valtuuston ulkopuolisille toimijoille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tällaista listaa ei syntynyt todennäköisesti sen vuoksi, ettei löytynyt tarpeeksi henkilöitä, jotka olisivat olleet valmiita asettumaan ehdolle. Minuakin kysyttiin ja kieltäydyin, sillä vaikka läpimeno olisikin ollut epätodennäköistä, en halunnut edes ehdolle tehtävään, jossa päätettävänä olisi ollut niin paljon asioita, että kaikkiin perehtyminen olisi käytännössä ollut mahdotonta.

   Valitettavasti päättäjissä on paljon heitä, jotka ovat valmiita tekemään isoja ratkaisuja vähäisin tai olemattomin tiedoin (tai eturyhmien lobbauksen pohjalta). Todennäköisesti ne helsiläiset valtuutetut, jotka olivat edes kohtalaisella tasolla perehtyneet yleiskaavaan, ovat laskettavissa yhden käden sormilla.

   Poista
 4. Hieno kirjoitus Hanna-Leenalta. Nostan tässä hieman kissan häntää ja tuon esille sen että olen ollut kyllä jonkin verran enemmän mukana suojelemassa jaupunkiluontoa kuin pelkkä "on ilmoittautunut" maininta antaa ymmärtää. Näinhän totesit itsekin kahdenkeskisessä viestittelyssämme.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Totta, sinulla on paljon näyttöjä asukastoiminnasta mm. Vartiosaaren, Pornaistenniemen (jossa eilen kävin) ja Vuosaaren puolesta.

   Poista
 5. Stranius vakiinnuttanut kannatuksen, mutta Nieminen jäi varasijalle. Itse äänestin Straniusta vähän nenää pidellen, kun puolueen linja alkaa karata minun ihanteista kohti kaiken kaupallistamista. Jos luonnonystävät keskittivät hänelle vihreissä ääniä, niin pakko todeta ettei meitä ihan vallankumoukseen tarvittavia määriä ollut. Alkaa karsiutua loputkin sellaiset pois joita kuvailisi luonnonsuojelijan arvolla. Soininvaara sitten itkee sen perään, että vihreisiin täytyy urbaanin liberaalin mahtua, eikä pidä vaatia esimerkiksi metsäluonnon suojelua. Itse ihmettelen, että kun Stranius on ainoa selvästi luonnonsuojelijan profiililla kulkeva, niin kuka sieltä pitää nämä urbanistit ulkona kun tulevasta ryhmästä 20/21 menee luokkaan urbaani liberaali, eikä Straniuskaan mikään markkinaratkaisuja vieroksuva ekoanarkisti ole. Soininvaara ei tunnu näkevän ja arvioivan omaa puoluettaan yhtä tarkasti kuin esimerkiksi kokoomusta.

  Sinänsä harmi, että monelle viiden minuutin keikka äänestämään lähikirjastoon on liikaa vaadittu. Ja toinen harmi on se, että noilla äänillä täällä määrätään, eikä mieltään osoittamalla tai vaikka kirjoituksin. Vielä surkeampaa on se, ettei nuoret nouse vaatimaan kuin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tai pakolaisten parempaa kohtelua. Mitä tapahtuisikaan, jos innostuisivat vaatimaan oikeuksia vaikka vaelluskaloille tai metsien luonnolle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niemisen osalta ongelmana oli, että hänellä oli monta teemaa, joista osa oli ristiriidassa keskenään. Hän esimerkiksi kertoi olevansa yrittäjien asialla, mitä luonnonsuojelijat vierastivat. Yrittäjät taas eivät todennäköisesti halunneet äänestää luonnonsuojelijaa. Alueista Nieminen satsasi eniten Malmin lentokenttään, mutta sen ystäville puolue oli väärä. Lisäksi monet kentän ystävistä ovat vain yhdellä asialla, joten he olisivat valmiita vaihtamaan rakentamiskohteeksi Santahaminan, joka Niemiselle ei ymmärrettävästi sopisi.

   Toivotaan, että kaiken jälkeen Niemiselle kuitenkin löytyisi lautakuntapaikka.

   Poista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.